Aloja

Aizvadīta E-prasmju nedēļa Alojas pilsētas bibliotēkā

Jau sesto gadu Latvijā tika organizēta E-prasmju nedēļa, ar mērķi – ieinteresēt sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.

 

No 23.-28.martam Alojas pilsētas bibliotēka saviem apmeklētājiem un ikvienam interesentam piedāvāja tematisku materiālu izstādi “Vai zini savas e-iespējas?”, individuālas konsultācijas e-pakalpojumos, e-prasmju apgūšanā. Ikviens apmeklētājs tika aicināts sevi pieskaitīt digitālajā skaitītājā kā e-prasmju nedēļas dalībniekam. Savukārt skolēniem un jauniešiem tika dota iespēja izpildīt e-Guardian IKT drošības prasmju barometru, novērtējot savas datu aizsardzības zināšanas un interneta, e-pasta lietošanas prasmes.

 

23.martā bibliotēkas apmeklētāji varēja vērot E-prasmju nedēļas atklāšanas tiešraides pārraidi no ES mājas (Aspazijas bulvāris 28) un ieklausīties diskusijās “Digitālās prasmes Digitālajā vienotā tirgū” un “E-prasmes digitālajai paaudzei”.

 

24.martā uz tematisku pasākumu “Interaktīvā pele” tika aicināti PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi, 27. martā – Alojas Ausekļa vidusskolas 1.klases skolēni. Pirmsskolēni noklausījās runājošo pasaku “Divi lācēni” no www.letonika.lv, pirmklasnieki noklausījās pasaku “Vislabākā lieta”. Pēc pasaku noklausīšanās sekoja 10 interaktīvu uzdevumu komplekti, kurus izpildot, ikviens no pasākumu dalībniekiem iemēģināja savu roku darbojoties ar interaktīvo pildspalvu.

 

Runājošo pasaku karalis par godprātīgi veiktiem uzdevumiem izsniedza uzslavas un atzinības sertifikātu gan PII “Auseklītis” audzēkņiem, gan AAV 1.klases skolēniem.

 

Interneta vietnē www.kidi.lv, abu pasākumu dalībnieki kopīgi izspēlēja interaktīvu spēli “Mēness pulkstenis”. Spēles laikā ikviens varēja nostiprināt savu prasmi darbojoties ar interaktīvo pildspalvu (kas veic datorpeles funkciju).

 

Pasākumu noslēgumā ikviens dalībnieks pie datoriem patstāvīgi pieskaitījās digitālajā e-prasmju nedēļas skaitītājā.

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto