Alojas administrācija

Mūsu dejotāji dziesmu un deju svētku atlases skatē

Otrdien, 31.martā, Limbažu kultūras namā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skatē piedalījās dejotāji no četriem Alojas novada pirmsskolas un skolēnu tautas deju kolektīviem.

Katram kolektīvam bija jāizpilda divas dejas no svētku deju  lielkoncerta “Līdz varavīksnei tikt” repertuāra – izlozes un izvēles deja.

 

Dejotāju sniegumu vērtēja XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Līdz varavīksnei tikt” mākslinieciskie vadītāji Agris Daņiļevičs un Indra Ozoliņa, svētku mākslinieciskās padomes locekle un Goda virsvadītāja Olga Freiberga, un deju lielkoncerta virsvadītāji Gints Baumanis un Ilze Mažāne.

 

Visi kolektīvi bija rūpīgi gatavojušies un guva atzīstamus rezultātus: Alojas kultūras nama pirmsskolas deju kolektīvs “Dzīpariņš” (vadītāja Lāsma Volksone, koncertmeistare Maruta Gaugere) saņēma II pakāpes diplomu ar 39,3 punktiem, II pakāpes diploms un 37,8 punkti Ozolmuižas pamatskolas 1. – 4.klašu deju kolektīvam “Riču raču” (vadītāja Sandra Nāzare). Alojas  kultūras nama 3. – 4.klašu deju kolektīvs “Resgalīši” (vadītāja Maija Drozda, koncertmeistare Maruta Gaugere) ieguva I pakāpes diplomu un 40,3 punktus. Arī  5. – 9.klašu deju kolektīvam “Resgaļi” (vadītāja Maija Drozda, koncertmeistare Maruta Gaugere) I pakāpes diploms ar 42,8 punktiem.

 

Līdz 1.maijam saņemsim ziņu, vai mūsu novada kolektīvi būs kļuvuši par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem.

 

Liels paldies par darbu dejotājiem un viņu vadītājām, paldies vecākiem un vecvecākiem par atbalstu, paldies visiem, kas turēja īkšķus un juta līdzi, paldies Alojas novada domei par finansiālu atbalstu jaunu tautas tērpu iegādei!

 

Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne

Ingas Neimanes foto