Aloja

Konkurss “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”

Konkurss2Alojas novada pašvaldība izsludina konkursu “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai  Alojas novadā”. Konkursa mērķis: veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa uzsākšanai.

Konkursa pieteikumu iesniegšana: no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 15.aprīlim.

Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona – Alojas novadā vismaz 6 mēnešus dzīvesvietu deklarējis iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību Alojas novadā, ja tiks pieņemts lēmums par Pašvaldības finansējuma piešķiršanu. Pretendents nedrīkst būt iepriekš    nodarbojies ar komercdarbību  un  nav īpašnieks jau esošam uzņēmumam.

Grantu_ konkursa _nolikums_2015

Pieteikums_Grantu _konkursam _2015

Konkursa pieteikumu iesniegšanas vieta: Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064

Konkursa rīkotāja kontaktpersona Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Baiba Birzgale tel. 25749131, E – pasts baiba.birzgale@aloja.lv

Konkursa pieteikumam ir šādas sastāvdaļas:
  • aizpildīta Konkursa pieteikuma veidlapa;
  • plānotā komersanta kompetences un dzīves un darba apraksts  – CV;
  • aizpildītas komercdarbības projekta apraksta  finanšu prognožu lapas un naudas plūsma;
  • nodomu protokols par lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbības projekta īstenošanas vietai vai īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti par komercdarbības projekta īstenošanas vietu.