Aloja

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu

SIA “ZZ Dats” informē, ka saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

 

Iedzīvotāji aicināti izmantot portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni.

 

Vita Jekimova,

SIA “ZZ Dats” mārketinga vadītāja

tālr. 67333600, fakss 67686956

vita.jekimova@zzdats.lv, www.zzdats.lv

www.epakalpojumi.lv