Aloja

Karjeras diena Staiceles pilsētas bibliotēkā

Sadarbībā ar Staiceles vidusskolu, Staiceles pilsētas bibliotēkā notika informatīva pēcpusdiena skolēniem ”Uzņēmējdarbība laukos – iespēja katram”.  Prezentāciju vadīja Alojas novada lauku attīstības konsultante Ziedīte Jirgensone. Savā stāstījumā konsultante informēja jauniešus par uzņēmējdarbības iespējām laukos, dažādām idejām sava biznesa attīstībai, rosināja jauniešus mācīties un atgriezties laukos, kur bez lauksaimniecības profesijām ir vajadzīgi arī pakalpojumu sniedzēji – šuvēji, frizieri, automehāniķi u.c. Lektore norādīja nianses un iespējas, kuras attīstot vajadzīgi lielāki, kur mazāki finanšu ieguldījumi.

 

Vispārīgā prezentācija tika savīta ar faktiem no Alojas novada, Limbažu novada. Uzzinājām par topošiem dambriežu dārziem, par zirgu fermām Alojas novadā, par zivsaimniecības iespējām. Radām atbildes – ko dod lauku tūrisma attīstība novadā. Neformāli tā bija ceļošana internetā pa mūsu novada saimniecībām.

 

Noslēgumā tika dota informācija par visām Latvijas izglītības iestādēm, kur var apgūt ar lauksaimniecību saistītas profesijas.

Staiceles bibliotēkas vadītājas Anitas Strokšas

teksts un foto

IMG_9946