Alojas administrācija

Iespēja apmeklēt bezmaksas seminārus par aktualitātēm būvniecības procesā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir tiešās pārvaldes valsts iestāde, kuras viena no funkcijām ir būvizstrādājumu tirgus uzraudzība un kontrole būvlaukumos, ražošanas un tirdzniecības vietās, pārbaudot būvizstrādājumu atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām.  

 

PTAC šogad organizē informēšanas kampaņu „Esi gudrs – būvē droši!”, ar mērķi uzlabot būvniecības procesā iesaistīto personu izpratni par prasībām būvizstrādājumiem un to lomu būvei izvirzītu prasību izpildei. Kampaņas ietvaros PTAC organizē trīs bezmaksas seminārus par tēmu „Būvizstrādājumi un to loma būvei izvirzīto prasību izpildei”, ko aicinām apmeklēt, kā arī izplatīt informāciju par to norisi citām būvniecības procesā iesaistītām personām. Semināri notiks Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā Brīvības ielā 55, Rīgā, 224.telpā (2.stāva zālē) sekojošos datumos:

1. 22.aprīlī 10:00 – 12:00;

2. 22.jūlijā 10:00 – 12:00;

3. 22.oktobrī 10:00 – 12:00.

 

Semināru laikā PTAC pārstāvji informēs par būvizstrādājumu regulējošiem normatīvajiem aktiem, aktualitātēm un PTAC konstatētajām neatbilstībām un pieļautajām kļūdām būvlaukumos. Pieteikties semināriem ir iespējams PTAC mājas lapā.  

 

Kampaņas informatīvais buklets

Video

 

PTAC informē, ka ir izveidota kampaņas mājas lapa www.buvedrosi.lv, kurā ir pieejama informācija patērētājiem, detalizēta informācija būvniecības nozares profesionāļiem, kā arī neatbilstošo būvizstrādājumu datubāze.

 

Vairāk informācijas: 

Linda Birzule, tālr. 67388648

Linda.Birzule@ptac.gov.lv