Aloja

Mūsu pedagogi gūst pieredzi un iedvesmu Rēzeknes novadā

IMG_1202Piektdien Alojas novada pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un Sociālā dienesta pārstāvji kopā ar Izglītības, kultūras un sporta nodaļu devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rēzeknes novadu, lai iepazītu Rēzeknes novada pieredzi speciālās izglītības programmu īstenošanā un starpinstitūciju sadarbības komandas darbā.

 

No rīta viesojāmies Nautrēnu vidusskolā, kur direktora vietniece izglītības jomā mūs iepazīstināja ar skolas darbu, akcentējot ar speciālo izglītību saistītos jautājumus. Tika pārrunātas galvenās problēmas, ar kurām sastopas pedagogi un skolu administrācijas šo programmu īstenošanā. Nautrēnu vidusskolas administrācija bija sagatavojusi materiālus, kas ikdienas darbā noderēs mūsu pedagogiem gan individuālā plāna izstrādē, gan skolēnu attīstības izvērtēšanā, gan citos jautājumos. Skolas direktores vadībā mums bija iespēja nedaudz apskatīt arī skolas telpas.

 

No Nautrēnu vidusskolas devāmies uz Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādi. Šeit galvenā saruna bija par to, kā pirmsskolas grupā integrēt bērnus, kuri apgūst speciālo izglītības programmu. Mums bija iespēja ieskatīties nodarbībā, kā tiek organizēta apmācība bērnam ar autismu. Iestādes vadītāja kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju izrādīja mums rotaļu telpu, kabinetu, kur notiek individuālais darbs ar bērniem, kā arī pedagogu izveidoto sajūtu taku, kuru var izvietot telpā un dažādos veidos  viegli transformēt.

 

Pēcpusdienā tikāmies ar Rēzeknes novada Izglītības atbalsta centra speciālistiem un starpinstitūciju sadarbības komandas pārstāvjiem. Izglītības atbalsta centrā  pedagogi, vecāki un bērni var saņemt speciālā pedagoga, logopēda, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas par bērnu un jauniešu izglītošanas un attīstības jautājumiem. Speciālisti dalījās pieredzē, kā tiek organizēts darbs, kādi ir galvenie jautājumi, ar kuriem nākas saskarties ikdienas darbā.

 

Pēc tam apskatījām Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs” un Latgales vēstniecību GORS.

 

Visas dienas garumā mums bija lieliska iespēja pārliecināties par Latgales cilvēku sirsnību, enerģiju un viesmīlību. Paldies viņiem visiem par mūsu uzņemšanu! Īpašs paldies Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pedagoģiski metodiskā darba speciālistei Elitai Opincānei!

 

 

Ilze Kapmale,

Izglītības darba speciāliste

Aldas Grāveres foto