Alojas administrācija

Alojas novada dome aicina piedalīties projekta uzsākšanas konferencē

SALA_apvienotie logoAlojas novada dome aicina piedalīties Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” līdzfinansēta projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala””, līguma Nr. 2/EEZLV02/14/AK/006/004, uzsākšanas konferencē, kas notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 10.00 Alojas kultūras namā, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

 

Konferencē prezentācijas sniegs pārstāvji no Alojas novada domes, projekta partnera Voleras pašvaldības Norvēģijā, SIA „HUMA arhitektu studija” un citām institūcijām. Mērķgrupa tiks iepazīstināta ar projekta mērķi, galvenajām aktivitātēm, enerģijas patēriņa samazināšanas lomu CO2 emisijas samazināšanā un vides ilgtspējas nodrošināšanā, ēku siltināšanas un pasīvo ēku vides un ekonomisko efektu. Pieredzē par energoefektīvu būvniecību un tās ietekmi uz ēku apsaimniekošanu dalīsies projekta partneri – Voleras pašvaldības eksperti. Plānotas prezentācijas par bibliotēku jaunajām funkcijām mūsdienu sabiedrībā.

 

Projekta uzsākšanas konferencē aicinām piedalīties pašvaldību vadītājus, attīstības plānošanas speciālistus un projektu vadītājus, būvvalžu pārstāvjus, bibliotēku speciālistus, uzņēmējus un NVO pārstāvjus.

 

Pieteikšanās termiņš – 2015.gada 27.aprīlis, aizpildot reģistrācijas lapu un nosūtot informāciju par dalībniekiem Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniecei attīstības jautājumos Dacei Vilnei uz e-pastu: dace.vilne@aloja.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni 29476451.

Konferences darba kārtība

Reģistrācijas lapa

 

Cieņā,

Valdis Bārda

Alojas novada domes priekšsēdētājs