Alojas administrācija

Muzeju nakts pasākumi Alojas novadā

746927487eb6598d4a2551266b692fc3Muzeju nakts 2015-plakats A1-216.maijā visā Latvijā 11.reizi notiks Muzeju nakts. Šoreiz Latvijas muzeji uzņēmušies aizraujošu misiju – lasīt, pārlasīt un atrast Raiņa un Aspazijas darbos vistuvākos, visiedvesmojošākos un aktuālākos motīvus, 16.maija vakarā aicinot gan klejot pa dzejnieku biogrāfiju dramatiskajiem līkločiem, gan meklēt viņu daiļrades atspulgus apkārtējās dzīves realitātēs. Arī mūsu novada muzejos un kultūras iestādēs plānotas dažādas aktivitātes.

 

 

 

Alojas muzejs

 

“Ilustrācija: mākslinieks Arvīds Galeviuss – dzejnieki Aspazija un Jānis Rainis”

 

  • Galeviusa 95.dzimšanas dienai veltīta mākslinieka grāmatu oriģinālzīmējumu (ilustrāciju) izstāde;
  • Aktivitāte apmeklētājiem: performance – populāru Raiņa un Aspazijas dzejas rindu ilustrēšana vai deklamēšana (izmantojot aksesuārus, kas ļaus līdzināties dzejniekiem);
  • Iepriekš izvēlēta skolēnu grupa zīmē (kopē) A.Galeviusa gleznas vai grāmatu ilustrācijas fragmentu;
  • No apmeklētāju zīmējumiem veidojas izstāde;
  • Dzejoļu deklamācijas tiek fotografētas vai uzfilmētas;
  • Skolas skatuves runas grupas priekšnesums.

 

 

Puikules muiža

 

18:30 – 20:00 Orientējoši izzinoša sacensība ”Iepazīsti Puikuli!”. Aicinām piedalīties ģimenes ar bērniem, draugus – komandā 3 dalībnieki;

20:00 – 21:00 Muižas zālē filma par 70. – 80.gadu dzīvi Puikules ciemā. Filmas autors – A.Lūdiņš;

21:00 – Muižas zupas baudīšana;

21:20 – 21:50 Dzejas kompozīcija „Viņš un Viņa” (Raiņa un Aspazijas lirika. Puikules Tautas nama amatierteātris);

22:10 – 23:00 Cēsu zvanu ansambļa koncerts.

 

Visa vakara laikā:

  • Gerdas Stūres gleznu izstāde;
  • Vakara gaitā iepazīšanās ar muižu, tās vēsturi;
  • Pastaiga pa muižas parku.

 

Staicelē un muzejā „Pivālind”

 

Aud vēl spožas maliņas:
Aud vēl apkārt atmiņas-
Ņem vēl vienu pavedienu,
Vienu zelta saules dienu!

 

19:00 – Muzeju nakts atklāšana;

19:30 – Izstādes „Dvielis dzīves gājumam” atklāšana. Pirts dvieļi, pirts lietas un pirts zinības;
20:00 – Pasākums muzeja pagalmā „Rit saules zelta ritumiņš”;

21:00 – Muzeju nakts pasākumi Staiceles pilsētas bibliotēkā. Filma;

22:00 – Interaktīva viktorīna – spēle „Rainim un Aspazijai – 150”;
23:00 – 01:00 – Muzeja ekspozīciju apskate. Digitālās ekspozīcijas. Nakts pastaiga pa Staiceli.

 

Ieeja visos pasākumos bez maksas!

 

Sagatavoja Zane Šlendaka