Alojas administrācija

Staiceles vidusskolā – Pēdējā zvana svētki

Staiceles vidusskolā piektdien, tāpat kā daudzviet Latvijā, notika 9. un 12.klases Pēdējā zvana svētki.

 

Šogad – 13 abiturienti beidz 12.klasi (audzinātāja Linda Abendrote), 9.klases 19 jauniešiem iespēja turpināt izglītību Staiceles vidusskolā, jo kolektīvā mācās izcilie futbolisti (audzinātāja Alda Grāvere). Zvana svētkos 9.klase dāvināja skolas bibliotēkai pašu restaurētos bibliotēkas krēslus un svinīgajā priekšnesumā rotaļājās ar vārdu “deviņi”, goda vietas ierādot pirmajai audzinātājai Baibai Eglītei, audzinātājai pamatskolā – Laurai Priekulei (šoreiz māmiņai – sk. Dacei Priekulei), mūsu skolas bijušajam direktoram Jurim Krastiņam, kurš pirms deviņiem gadiem sāka strādāt Staiceles vidusskolā kopā ar lietvedi Andu Štelci, 12 bērnu māmiņai Ērikai Ustrisovai, kuras jaunākā meita arī beidz 9.klasi, mūsu skolas futbolistu zelta trenerim Jānim Valaņinam, skolas bibliotekārei Ivetai Apsītei, kura saņem vērtīgo dāvinājumu, mājturības un tehnoloģiju skolotājam Jānim Rudzītim, ar kuru kopā jaunieši restaurēja deviņus krēslus, un Staiceles vidusskolas direktora p.i. un klases audzinātājai Aldai Grāverei.

 

Sirsnīgus pateicības vārdus saviem pedagogiem un Staiceles vidusskolas darbiniekiem teica absolventi. Viņus savukārt sveica 1.klase un audzinātāja B.Eglīte, 10.klase un audzinātāja Antra Rudzīte. Novēlējumus jauniešiem interesantajā eksāmenu laikā, turpmākajai dzīvei izteica un dāvanas bija sarūpējuši Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks vispārīgos jautājumos Māris Možvillo, novada izglītības speciāliste Ilze Kapmale un VJFC “Staicele” direktore Sandra Brokāne. Skanot skolas himnai un pirmklasnieku zvanītajam skolas zvanam, jaunieši devās uz savu mācību gada noslēguma audzināšanas stundu kopā ar vecākiem, vecvecākiem un pedagogiem, lai pie kafijas un gardumiem dalītos jautrās atmiņas par bērnības laiku Staiceles vidusskolā.

Antra Rudzīte

Eināra Bērziņa foto