Alojas administrācija

Vairāk nekā 80 valsts un pašvaldību iestādes konsultēs iedzīvotājus un uzņēmējus e-pakalpojumu lietošanā

Līdz 21.maijam notiek pirmā valsts iniciatīva „Dienas bez rindām”, kurā vairāk nekā 80 valsts un pašvaldību iestādes konsultēs iedzīvotājus un uzņēmējus par e-pakalpojumu lietošanu, lai turpmāk saziņa ar valsti notiktu ātrāk un ērtāk.

 

– Esam novērojuši, ka ieradumu pārvarēšanai nepieciešams iedrošinājums. Tāpēc „Dienās bez rindām”, līdzīgi kā banku filiālēs mudina klientus pamēģināt elektroniskos pakalpojumus, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki palīdzēs apgūt e-pakalpojumus ar praktiskiem padomiem un soli-pa-solim demonstrāciju, – skaidro Arnis Daugulis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos.

 

Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti vērsties noteiktās valsts un pašvaldību iestādēs, lai saņemtu individuālas konsultācijas un praktisku palīdzību e-pakalpojumu izmantošanā:

 

Kā skaidro Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone: – Valsts ieņēmumu dienests kā viena no pirmajām valsts iestādēm, kas ieviesa e-pakalpojumus, apzinās, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt gan to pieejamību, gan klientu izglītošanu un konsultēšanu par jaunajām iespējām. Tādēļ jau gadiem mūsu klientu apkalpošanas centros ir pieejami e-kioski. Konsultācijas un atbalsts klientiem e-pakalpojumu izmantošanā ir mūsu darbinieku ikdiena. Vienmēr esmu uzsvērusi, ka iedzīvotāju sadarbībai ar valsts pārvaldi jākļūst pēc iespējas vienkāršākai un ērtākai. Šodien uzsāktā iniciatīva, aicināt iedzīvotājus aizvien plašāk izmantot valsts e-pakalpojumus, uzlabos gan valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti, gan iedzīvotāju un valsts pārvaldes savstarpējo sadarbību.

 

Savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde elektroniskajā vidē nodrošina vairāk nekā desmit e-pakalpojumus, no kuriem populārākie ir „Dzīvesvietas deklarēšana”, „Mani dati iedzīvotāju reģistrā”, „Pārbaude vai persona ir deklarēta norādītajā adresē” un „Manā īpašumā deklarētās personas”. Piemēram, 2014. gadā dzīvesvietu elektroniski deklarējuši vairāk nekā 80 000 iedzīvotāju, kas ir 40% no visām deklarācijām. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta direktors Uldis Apsītis aicina, lai šie pakalpojumi būtu izmantojami plašākam iedzīvotāju lokam, saņemt personas apliecības jeb eID karti un aktivizēt tajās pieejamo elektroniski parakstu.

 

Pašvaldību iesaistes nozīmību savu novadu iedzīvotāju iedrošināšanā apstiprina Egons Spalāns, Ventspils pilsētas domes, kas ir viena no līderiem „Latvijas e-indeksa” republikas nozīmes pilsētu kategorijā, izpilddirektora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā: „Gan valsts centrālās pārvaldes institūcijas, gan pašvaldības ir ieguldījušas daudz līdzekļu, laika un citu resursu, lai izstrādātu e-pakalpojumus, taču nepietiekama ir šo pakalpojumu izmantotāju – iedzīvotāju un uzņēmēju – iesaiste, tādēļ pakalpojumi tiek nepietiekoši plaši izmantoti.”

E-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu „Valsts ir internetā” īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar mērķi informēt par vairāk nekā 300 valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, un mudinātu sabiedrību izvēlēties e-pakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti.

 

Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 „Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” finansējumu.

 

Papildu informācijai:

Elīna Kalniņa

Kampaņas „Valsts ir internetā” koordinatore

22018527, e-pasts: elina.kalnina@ka.lv, einfo@ka.lv