Aloja

Muzeju nakts un Ģimenes diena Staicelē

Sestdien, 16.maijā visā Latvijā jau 11.reizi norisinājās Muzeju nakts, kad muzeji tika atvēti no 19:00 – 01:00 naktī. Šī gada Muzeju nakts tēma bija „Rainim un Aspazijai -150”. Pasākumi sākās ap pusdienas laiku, kad Ģimenes dienas ietvaros staiceliete Lana Berga aicināja ģimenes iesaistīties akcijā „Ratiņu gājiens”. Tajā piedalījās ģimenes ar dažādiem braucamrīkiem (bērnu ratiņi, leļļu ratiņi, riteņi un ķerras), kas pušķoti ar ziediem un baloniem. Gājiens noslēdzās pie kultūras nama, kur tapa kopbilde, bet pēc tam Karlsons (Inga Neimane) un Pepija (Monta Plaunova) aicināja visus uz ģimenes dienas koncertu Staiceles kultūras nama zālē, kurā uzstājās Staiceles mazie dziedātāji un dejotāji.

 

Staiceles Lībiešu muzejs „Pivālind” savas durvis vēra 19:00, kad, atklājot muzeju nakti, tika rādīta filma „Tēva mājas”. Filmas tika uzņemta 2003.gadā, tās autori ir Aina Berga un Aigars Meisters, un filma stāsta par Staiceles apkārtnes lauku saimniecībām, bijušajām, esošajām un izzudušajām lauku mājām.

 

Bet 20:00 visi tika aicināti uz „Veco Staicelīti” (Lielā ielā 14), kur norisinājās pasākums „Rit saules zelta ritumiņš”.  To atklāja, skandējot Raiņa un Aspazijas dzeju, izstaigājot dižo dzejnieku biogrāfijas līkločus, kad turpinājumā ieradās pati Aspazija un Rainis (Inga Neimane un Uldis Indriksons). Klātesošajiem bija iespēja ieskatīties un ieklausīties Raiņa un Aspazijas vēstuļu sarakstē (arī vēlāko gadu mīlas sarakstē). Pasākumu kuplināja Vilzēnu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Heihēra” (vadītāja Daina Mūrniece), Raiņa un Aspazijas dzeju runāja Ieva Reide un Viesturs Titovs, bet Staiceles jaunā dzejniece Gunta Ristameca visiem dāvināja savu dzejoli, veltītu dzejniecei Aspazijai.

 

Pasākuma turpinājumā tika atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas „Staicele” darbu izstāde „Dvielis dzīves gājumam”, kas ir kā darbu atskaite šīs ziemas veikumam. Izstādē skatāmi biedrības „Liepale” audēju no Alojas veikums. Tās atklāšanā muzeja direktore Indra Jaunzeme un kultūras nama vadītāja Aira Lapkovska teica paldies visiem studijas dalībniekiem par darbu un izstādes iekārtošanu, bet īpašu paldies saņēma studijas vadītāja Velta Kīne, un ideju autore un skolotāja Irēna Graviņa. Izstāde muzejā būs apskatāma līdz rudenim. Tās tēma – dvieļi, gan ikdienā lietojamie, gan goda dvieļi, īpašs uzsvars ir likts uz pirts dvieļiem un pirts lietām. Studijas dalībniekus arī ir iespaidojusi Aspazijas dzeja, un katram dvielim ir piemeklētas dzejas rindas no dzejnieces daiļrades. Izstādē apskatāmas pirts cepures un slotiņas, ko sējuši Sanda Bērziņa un alojieties Viktors. Var uzzināt par pirts tradīcijām, par to, kad jāsien slotiņas, kāda nozīme ir pirts rituāliem veselības uzlabošanai. Vērojot izstādi, pasākuma viesi dzestrajā pavasara vakarā pie tējas tases, ko piedāvāja Edīte Kalniņa un Indra Ustrisova, varēja klausīties Mārtiņa Elsiņa un Santas Markas muzicēšanā.

 

Bet jau 21:00 interesenti pulcējās Staiceles pilsētas bibliotēkā, tur bibliotekāres Anita Strokša un Inta Meistere aicināja visus noskatīties mākslas filmu „Pūt, vējiņi”. Tiem, kuri gribēja pārbaudīt savas prāta spējas, piedāvājām piedalīties konkursā – viktorīnā, kas sastāvēja no četriem konkursiem – divi bibliotēkā, divi muzejā. Savas zināšanas par Raini un Aspaziju pārbaudīja gandrīz divdesmit dalībnieki, veiksmīgākie bija Regnārs Nerips, Velta Ozola, Viesturs Titovs un Vēsma Rīmane. Iestājoties tumsai, Alojas novada tūrisma organizatore Inese Timermane un Jauniešu biedrības „Pivālind” valdes priekšsēdētāja Anda Timermane aicināja piedalīties nakts orientēšanās pasākumā „Iepazīsti Staiceli”. Kaut arī 23:00 jau bija stipri tumšs un vakars bija sevišķi vēss, šo vienreizējo iespēju izmantoja 18 komandas (katrā trīs dalībnieki). Trīs no tām izstājās, taču lielākā daļa veiksmīgi veica distanci un izpildīja dotos uzdevumus. Sīvā konkurencē uzvarēja komanda ar kapteini Arturu Nazarovu, 2.vieta komandai, kuras kapteinis bija Viesturs Titovs, bet 3.vieta komandai, kuras kapteine bija Sanija Ozola.

 

Līdz pat vēlai nakts stundai muzeja durvis vēra apmeklētāji, skatījās filmu par lauku sētām, izstādi par aušanas tradīcijām Staicelē, digitālo izstādi „Lielā iela Staicelē”, uzzināja Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju vēsturi, papīrfabrikas stāstu un aplūkoja ekspozīciju „Šis brīnišķīgais ceļš uz tēva mājām”. Paldies Daināram Konrādam un Rolandam Jaunzemam par tehnisko nodrošinājumu visas muzeju nakts garumā!

 

Prieks, ka šajā vakarā bija daudz ciemiņu ne vien no Staiceles, bet arī no visa Alojas novada, Limbažu apkārtnes, Siguldas, Rīgas un citām Latvijas vietām.

 

Paldies visiem, kas palīdzēja tapt Muzeju naktij Staicelē! Uz tikšanos nākamgad!

 

Indra Jaunzeme