Aloja

Ar dziesmām un dejām skolēni nosvinējuši vasaras sākumu

Sestdien Staicelē notika pirmie Alojas novada Bērnu un jauniešu svētki. Visas dienas garumā lutināja ne vien vasarīgie laikapstākļi, bet arī skaisti koncerti un interesanti paraugdemonstrējumi, kuros skolēni atrādīja kolektīvos un pulciņos apgūto, iepriecinot savus vecākus, skolotājus un ikvienu pasākuma apmeklētāju.

 

Svētku atklāšana notika pie Staiceles Mūzikas un mākslas skolas, kur koncertēja abu novada mūzikas un mākslas skolu audzēkņi. Bija izveidota neliela mākslas klašu skolēnu darbu izstāde. Mazās raganiņas (Montas Plaunovas) vadībā radošo darbu izstāde un koncerts bija skatāms arī Staiceles kultūras namā, kur uzstājās Novada Cālis 2015 Dace Štemere, koklētāju ansamblis, sporta deju kolektīvs, kā arī dažādi ansambļi, solisti u.c. Ap pusdienas laiku pilsētas tirgus laukumā interesenti vēroja sporta pulciņu demonstrējumus un aktivitātes, bet estrādē bērni un jaunieši tikmēr cītīgi mēģināja savus priekšnesumus, lai sagatavotos lielajam svētku noslēguma koncertam.

 

No Staiceles baznīcas, pa galveno ielu cauri visai pilsētai veda košs svētku dalībnieku gājiens. Tajā piedalījās ne vien vairāk nekā 20 novada kolektīvi un pulciņi ar to vadītājiem, bet arī viesu deju kolektīvs „Nezāles” no Matīšiem, dalībnieku ģimenes un domes vadības pārstāvji. Visus sirsnīgi sveica pilsētas ielās un estrādē sapulcējušies skatītāji.

 

Noslēguma koncertu vadīja Indra Ābele, kas bija pārtapusi par Pepiju. Skaitāmpantu runāšanā un rotaļās viņa iesaistīja gan koncerta dalībniekus, gan skatītājus. Atnākušie atzina, ka ir prieks lūkoties uz novada jauno paaudzi, kurai piemīt tik daudz talantu, radošuma un enerģijas. Arī paši bērni un jaunieši labprāt demonstrēja savas spējas. Daudziem šis pasākums asociējies ar Dziesmu un deju svētkiem.

 

Koncertu ar uzrunu noslēdza Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda: – Man prieks sveikt visus sanākušos šajā jaukajā vakarā, Salacas krastos. Saku paldies visiem svētku organizatoriem, dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem gan par šo koncertu, gan lielo, ilgā laika posmā ieguldīto darbu, lai mūsu bērni un jaunieši varētu šovasar startēt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos! Paldies arī tiem, kuri ļoti centās, tomēr netika uz šiem svētkiem. Alojas novada dome noteikti parūpēsies par kādu pārsteigumu viņiem. Lai veicas arī turpmāk!

 

Pēc tam Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce kopā ar priekšsēdētāju dalībniekiem pasniedza pateicības rakstus, ziedus un piemiņas balvas. 

 

Zanes Šlendakas

teksts un foto

[Not a valid template]