Aloja

Iznomā zemi

Alojas novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemesgabalus, bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2015.gada 3.jūlijam. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

Pielikums