Alojas administrācija

Iznomā zemi

Alojas novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemesgabalus, bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2015.gada 3.jūlijam. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

Pielikums