Aloja

Iznomā zemi

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2015.gada 17.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

Pielikums Nr1

Pļaviņas