Aloja

12.klases izlaidums Staiceles vidusskolā

Jūnijs Latvijā allaž iesākas ar izlaidumiem. Arī Staiceles vidusskolā pirmajā sestdienā mums, 13 jauniešiem un audzinātājai Lindai Abendrotei, kas kopā esam priekos un bēdās visus skolas gadus – jau no 1.klases.

 

Ziedu klēpji mums: Leldei, Ditai, Annijai, Unai, Lindai, Ritvaram, Leonam, Endijam, Marekam, Pēterim, Alvim, Edgaram un Igoram! Svinīgi apsveikumi vecākiem, pedagogiem, skolas darbiniekiem, protams, mīļajai un arī ļoti prasīgajai klases audzinātājai, bijušajam skolas direktoram Jurim Krastiņam – viss radīja skaisti emocionālus brīžus ikvienam Staiceles kultūras nama zālē 6.jūnija vakarā.

 

Pārsteigumu mums bija sagatavojuši Latvijā pazīstamas personības: Baiba Sipeniece-Gavare, Mārtiņš Ruskis, Ainārs Virga, Mārtiņš Bondars, Andris Reizenbergs, Guntars Račs. Savdabīgā video versijā viņi vēlēja mums veiksmi, laimīgu nākotni un gudrību, patstāvīgi uzsākot un pilnveidojot savu dzīvi.

 

Izlaiduma svētkos skanēja sirsnīgas dziesmas (paldies mūsu mūzikas skolotājai Dagmārai Dimitrei) gan abiturientu izpildījumā, gan bijušās Staiceles vidusskolas audzēknes Dinas Čipotes dziedājumā (viņa priecēja arī ar lielisku ģitāras spēli), gan Staiceles vidusskolas audzēkņi: Ruslans Andrejevs (3.klase) un Sabīne Ivanova (2.klase).

 

Liels paldies – šogad pirmo reizi Alojas novada dome piešķīra balvu par izcilām sekmēm mācībās, par piedalīšanos olimpiādēs un sabiedriskajā dzīvē, naudas prēmiju saņēma Lelde Andersone. Viņu un, protams, arī mūs visus, klases audzinātāju Lindu un Staiceles vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju Aldu Grāveri ļoti sirsnīgi apsveica Alojas novada deputāte Inga Mauriņa-Kaļva un novada izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale.

 

Paldies arī SMMS direktorei Ārijai Bakmanei par atraktīvo apsveikumu, īpaši mūsu klases saksofonistam Ritvaram Čipotam! Paldies nākamajai 12.klasei un audzinātājai Vizmai Lūsei par novēlējumiem un ziediem! Paldies visiem mūsu draugiem un mīļajiem cilvēkiem, kas priecājās, ka esam ieguvuši vidējo izglītību Staiceles vidusskolā! Ar milzu nepacietību gaidām atestātus jūnija beigās, lai jau nākamajās dienās pieteiktu savu vietu Latvijas augstskolās! Jā, mūsu izlaidums turpinājās līdz rītam, bija jautri un tomēr nedaudz skumji, jo jāšķiras pēc kopā pavadītajiem bezgala interesantajiem skolas gadiem Staicelē, bet gandarījums – mūsu svētki bija izdevušies.

 

Dita Kažoka,

Staiceles vidusskolas 2015.gada abituriente