Aloja

R.Stumpei no Alojas novada piešķirta M.Oškalnes stipendija

Ruuta_LLUIzvērtējot 14 pretendentu pieteikumus, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) absolventes Mirdzas Oškalnes stipendija 1500 eiro vērtībā piešķirta LLU Tehniskās fakultātes 2.kursa studentei Rūtai Stumpei no Alojas novada.

 

Rūta apgūst studiju programmu “Mājas vide izglītībā” un atklāj, ka stipendiju izmantos mācību līdzekļu, piemēram, mācību grāmatu, krāsu, papīru, planšešu, dzijas un audumu iegādei, kas nepieciešami studiju procesā un mācību metodisko materiālu izveidei apgūstamajā profesijā.

 

 – Iepriekš savā dzimtajā vietā Ozolmuižā esmu izveidojusi savu darbu izstādi, un darbus pēc tam atdāvināju vietējai skolai. Šobrīd darbi ir izvietoti visā skolā un tiek izmantoti kā uzskates materiāli bērniem vizuālās mākslas stundās. Stipendiju izmantošu, lai varētu izveidot jaunus darbus izstādei, – stāsta studente.

 

Viņa studē ar teicamām sekmēm un sevi jau pierādījusi arī zinātniskajā darbībā, piedaloties Tehniskās fakultātes studentu un maģistrantu zinātniskajās konferencēs. Tāpat viņa atklāj, ka stipendija ļaus turpināt jau iesāktās sabiedriskās aktivitātes un pievērsties vēl citām.

 

 – Aktīvi dejoju universitātes deju kolektīvā “Skalbe” un apzinīgi pildu no kolektīva man uzticētos pienākumus. Ar dejotājiem regulāri pārstāvu universitāti dažādos pasākumos visā Latvijā, tai skaitā Baltijas studentu dziesmu un deju svētkos “Gaudeamus”. Katru gadu ar deju kolektīvu rīkojam sadanci, kura organizēšanā aktīvi iesaistos gan ar savām idejām, gan darbiem. Šogad pārstāvēju universitāti arī “Studentu kartinga kausā”, kurā tika iegūta 3.vieta. Labprāt piedalos arī citās sabiedriskajās aktivitātēs, piemēram, fakultātes studentu svētkos “Mehu dienas”, kur šogad palīdzēju pirmo kursu iesvētību pasākumā, universitātes nakts volejbola turnīrā un citos. Vajadzības gadījumā palīdzu iekārtot mūsu institūta izstāžu zāli un uz svētkiem piedalos fakultātes telpu vizuālajā noformēšanā, – par savu sabiedrisko darbību ar aizrautību stāsta Rūta.

 

Stipendiju kā vienreizēju naudas izmaksu meitene saņems rudenī, uzsākot studijas 3.kursā.

 

Pērn LLU saņēma mantojumu pusmiljona dolāru vērtībā no absolventes M.Oškalnes, kura 1938.gadā ieguvusi agronomes grādu un novēlējusi, lai pēc nāves viss viņas īpašums tiktu nodots Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas pēcteces – LLU – rīcībā. M.Oškalnes stipendija LLU Attīstības fondā dibināta 2014.gada 22.aprīlī un tās finansēšanai tiek izmantots universitātei novēlētais M.Oškalnes mantojums.

 

M.Oškalne dzimusi 1913.gadā 15.oktobrī Rīgā. Pēc studijām Lauksaimniecības fakultātē, strādājusi Valmieras Valsts ģimnāzijā par ķīmijas un dabas zinību skolotāju. Bijusi studenšu korporācijas Gaujmaliete biedre. Otrā pasaules kara laikā devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, kur dzīvojusi latviešu centrā Eslingenā un 1949.gadā emigrējusi pāri okeānam uz ASV. M.Oškalne mirusi 2010.gada 6.septembrī Filadelfijā.

 

Informāciju sagatavoja Ilvija Melne

Foto no LLU arhīva