Aloja

AS „Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu un kvalitāti Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadā

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadā, AS „Sadales tīkls” 2015.gadā realizēs 29 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 2 milj. eiro.

 

Alojas novadā AS „Sadales tīkls” plāno īstenot 6 projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 603 tūkst. eiro.  Lai uzlabotu elektroapgādi 357 lietotājiem Alojas lauku teritorijā, šogad AS „Sadales tīkls” veiks vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 4,3 km garumā un izbūvēs jaunu transformatoru apakšstaciju. Brīvzemnieku pagastā plānots veikt jaunas 20kV gaisvadu elektrolīnijas izbūvi 6,4 km garumā, 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 2,6 km garumā, izbūvēt trīs jaunas transformatoru apakšstacijas un realizēt vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla automatizācijas projektu, kura ietvaros elektrotīklā tiks izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kas ļaus AS „Sadales tīkls” efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas darbiem un attālināti vadāmu jaudas slēdžu izbūves, elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 348 Brīvzemnieku pagasta, tostarp Ozolmuižas un Puikules iedzīvotājiem. Staiceles lauku teritorijas vidējā sprieguma 20kV elektrotīklā šogad plānots izbūvēt attālināti vadāmus jaudas slēdžus,  zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 1,6 km garumā un izbūvēt divas jaunas transformatoru apakšstacijas, uzlabojot elektroapgādes drošumu 990 AS „Sadales tīkls” klientiem.

 

Šogad AS „Sadales tīkls” kopumā visā Latvijā plāno atjaunot 877 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās kabeļu līnijās plānota 209 km garumā, 823 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 554 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 4 444 km garumā.

 

Lai sniegtu informāciju par šā gada lielākajiem AS „Sadales tīkls” investīciju projektiem, uzņēmuma mājas lapā www.sadalestikls.lv ir publicēta karte, kura attēlo informāciju par lielākajiem elektrotīkla attīstības projektiem 2015.gadā. Investīciju karte ilustrē lielākos projektus Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Rīgas reģionā un Rīgā. 

 

AS „Sadales tīkls” investīciju karte

 

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls”

Komunikācijas speciāliste

Tālr. 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv