Alojas administrācija

Izlaidums Alojas Ausekļa vidusskolā

Izlaiduma meijas izsmaržojušas arī 22 Alojas Ausekļa vidusskolas absolventiem un audzinātājai Gunai Grigorjevai. 13.jūnijā pirmo reizi skolas vēsturē izlaiduma svētki notika sporta hallē. Pateicoties halles iekārtošanas darba grupai, kurā iesaistījās vecāki un labi cilvēki, pasākums izdevās un noprotam, ka būs tradicionāls.

 

Daudz skaistu ziedu un laba vēlējumu absolventi saņēma gan no saviem draugiem un viesiem, gan no Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas, deputātes Ingas Mauriņas-Kaļvas un novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas Daces Lāces.  Četriem jaunajiem futbolistiem Gustam Roļskijam, Endijam Kalniņam, Artūram Kārkliņam un Uvim Rūsam profesionālās ievirzes izglītības beigšanas apliecības pasniedza Staiceles sporta skolas direktore Sandra Brokāne. Taču vismīļākos vārdus gaviļniekiem teica klases audzinātāja Guna Grigorjeva, skolas direktore Inese Mētriņa un iepriekšējā audzinātāja Inese Bite.

 

Izlaiduma norisē daudz emocionālu brīžu sagādāja Mārtiņa un Edgara muzicēšana, gan pašu absolventu dziedātās dziesmas un, kuras palīdzēja iemācīt skolotāja Agra Jankovska.

 

Paldies visiem par sniegto palīdzību izlaiduma sagatavošanā – Aijai Homko, Vēsmai un Antrai Ozolām, Andai Bondarei, Sanitai Bārdai, Svetlanai Možvillo, Valdim Bārdam, Ingai Mauriņai Kaļvai, Alojas novada domei un kultūras namiem Alojā un Vilzēnos, kā arī SIA “Draugu dārzs” un īpaši Mārim Siktāram un Alvim Bondaram.

 

Vēlam sirdsprieku audzinātājai Gunai Grigorjevai, ievedot savus devītos vidusskolā!

 

Alojas Ausekļa vidusskolas

direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gūtmane