Alojas administrācija

Ikgadējos novada pļaušanas svētkus netraucēja pat lietus

Jau sesto gadu biedrība „Alojas novada attīstība” kopā ar daudziem sadarbības partneriem organizēja Alojas novada pļaušanas svētkus, lai celtu godā senās amata prasmes un kārtīga saimnieka tikumu.

 

Pirms sacensībām, 17.jūnijā notika tradicionālā pļavas ķemmēšana, ar siena vālošanu, grābšanu un zārdu kraušanu. Sacensībās pļaušanā ar izkapti, spītējot apnicīgajam lietum, piedalījās 28 vairāku paaudžu dalībnieki. Jaunākajai, Lindai Rullei bija 10 gadi, bet vecākie dalībnieki Ausma Silmale un Jānis Viļumsons startēja vecmeistaru klasē.

 

Šogad pirmo reizi savu ceļojošo kausu novada pārvalžu komandām dāvāja Alojas novada pašvaldība un kā pirmie to sīvā cīņā ar Braslavas pagasta komandu izcīnīja domes deputātu izlase: Inese Mētriņa, Valdis Bārda, Valdis Možvillo un Modris Minalto. Ceram ka nākamgad par kausi cīnīsies visu pārvalžu komandas!

 

Šī gada jauninājums svētku programmā bija SIA „Draugu dārzs” vadītāja Māra Siktāra organizētās Koku sporta sacensības baļķu sagarumošanā ar motorzāģi un rokas zāģiem.Vislielākā aktivitāte bija zāģēšanā ar fuksīti – 29 dalībnieki, bet vislielāko interesi piesaistīja zāģēšana ar senajiem motorzāģiem – Družbām.

 

Visdemokrātiskākās bija kartupeļu sporta sacensības, kuras organizēja Valdis Možvillo un SIA „Tēraudiņi”. 40 dalībnieki no 4 gadu vecuma līdz senioriem atbilstoši savām spēkiem piedalījās kartupeļu lasīšanā maisos, kartupeļu mešanā maisos vai maisu nešanā.

 

Sacensībām beidzoties, cerības, ka lietus mitēsies, vairs nebija, tāpēc plānoto svētku turpinājumu nācās pārcelt uz kultūras nama zāli, kas gan bija stipri par mazu, lai tajā satilptu visi, kas bija atnākuši. Lūdzam atvainot par neērtībām un nākamreiz, līdzīgos apstākļos, izmantosim skolas sporta halles zāli.

 

Pēc sacensību uzvarētāju apbalvošanas visus sveica tautas mākslas kolektīvi: Limbažu kultūras nama tautas mūzikas ansamblis „Kokle”, vadītāja Anita Viziņa-Nīlsena; Staiceles kultūras nama amatierteātris, režisore Aira Lapkovska; Alojas kultūras nama deju kolektīvi „Resgaļi”un „Sānsolis”, vadītāja Maija Drozda; jauktais koris „Ale”, diriģents Aivars Tomiņš, ar aizrautīgi izspēlētu, izdejotu un izdziedātu izrādi „Skoroderdienas Silmačos”.

Sacensību rezultāti

 

Lietus nerimās arī naktī, bet stundu pēc pusnakts ieplānotā ugunsrata ripināšana tomēr notika. Izturīgākie devās gājienā uz Struņķu kalnu un aizdedzināto ratu no kalna ripināja pat trīs reizes.

 

paldies labots

Pateicība par atbalstu svētku organizēšanā

Svētku programma tika pilnībā pabeigta gan tikai 23.jūnijā, kad aktīvākie alojieši NVO iniciatīvu parkā iededza pūdeli un ugunskuru. Lietus gan atkal bija klāt…

 

Svētki ir beigušies un organizētājiem domas jau  pie nākamajiem svētkiem, kas nemainīgi notiks 2016.gada 21.jūnija vakarā.

 

Paldies svētku galvenajai organizatorei un citu neatlaidīgai iedvesmotājai Ingai Mauriņai – Kaļvai!

 

Ineta Laizāne