Aloja

Iespēja novada biedrībām pieteikties projektu konkursam

rigas_planosana_regions_logoIzsludināts projektu konkurss “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai” 2015.

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ar prieku izsludina projektu konkursu, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Rīgas plānošanas reģionā. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju sabiedrībā.

 

Vairāk informācijas:

Uzsaukums

Nolikums

Pieteikuma veidlapa