Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskolas 12.klases absolventes svētki

samazinataLaura Ozoliņa kopā ar savu mammu 27.jūnijā tika suminātas Alojas novada domē. Laura šogad absolvē Alojas Ausekļa vidusskolas 12.klasi un aicināta kopā ar ģimeni saņemt vidusskolēna balvu 100 eiro apmērā par teicamiem mācību sasniegumiem, beidzot vidusskolu. Meitenes mērķis ir ieguldīt visu savu enerģiju mācībās un sevis pilnveidošanā. Tas viņai ir izdevies – skola lepojas par Lauras panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs bioloģijā un angļu valodā. Valsts konkursā „Pazīsti savu organismu” iegūta 2.vieta. Laurai bijuši arī panākumi sportā, savukārt pamatskolas laikā viņa paguvusi absolvēt Alojas Mūzikas un mākslas skolu. Viņas dzīvē vienmēr svarīgs bijis savs viedoklis.

 

Apsveikuma vārdus absolventei teica un naudas balvu sniedza domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Uzsverot izglītības lielo nozīmi, apsveikumiem pievienojās Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce, skolas direktore Inese Mētriņa, vietniece Līga Gūtmane, un vissirsnīgākos vārdus teica audzinātāja Guna Grigorjeva. Audzinātāja runāja par radošumu un cilvēcisko saskaņu darbā ar Lauru, gatavojot meiteni pāris desmit olimpiādēm. Prieks un gandarījums skolotāja darbā ir tikties ar šādiem audzēkņiem. Pateicības vārdi un ziedi par meitas audzināšanu tika pasniegti Lauras mammai Inesei Ozoliņai.

 

Pēc svinīgās daļas notika saruna pie kafijas galda par Lauras plāniem. Izskanēja labi vēlējumi nākotnei, pamācības un kavēšanās atmiņās, kā arī tika pārrunātas dzīves vērtības, kuras katram pašam sevī jāatrod, jāizdzīvo un jāsakārto prioritāri, atbilstoši nākotnes mērķiem. Laurai jāzina, ka skola vienmēr viņu gaidīs, dzīvos līdzi un turēs īkšķi par studijām, gaidot atpakaļ novadā.

 

Lai Laurai acis vairāk pievērstas baltajām debesīm, par kurām apsveikumā dziedāja 8.klases skolniece Baiba Romanovska.  Lai piepildās viss, ko viņa sevī ir lēmusi!

Labu ceļavēju!

 

Inese Mētriņa,

Alojas Ausekļa vidusskolas direktore

Zanes Šlendakas foto