Alojas administrācija

Pieejams atbalsts mežkopībai un citām mežistrādes darbībām

LAD logoLauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē “Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana”.

 

10.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.augustam ar kopējo publisko finansējumu 2 500 000,00 EUR apmērā. Šajā kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 1.novembris.

 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. Šīs kārtas ietvaros ir atbalstāma pamatlīdzekļu iegāde. Būvniecība aktivitātes ietvaros nav atbalstāma.

 

Aktivitāte tiek īstenota ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2007.-2013. (LAP) pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” atbalstu.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami šeit.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā personīgi: Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv.

 

Plašāka informācija, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.