Aloja

Novadā sākuši strādāt vairāki jauni darbinieki

Jūnijā darbu Alojas novada domē uzsācis Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis.

Viņš Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu ģeogrāfijā ar specializāciju vietu un reģionu plānošanā, taču šobrīd studē Pārvaldības un komunikācijas maģistra programmā Vidzemes Augstskolā. Izieta arī apmācība, kuras laikā iegūta darba aizsardzības speciālista kvalifikācija.

P.Lielmanim ir vairāku gadu darba pieredze kā ģeogrāfisko informācijas sistēmu speciālistam, teritorijas plānotājam un projektu vadītājam uzņēmumos SIA „GIS projekts” un SIA „Metrum”, viņš bijis galvenais speciālists attīstības jautājumos kādreizējā Rīgas rajona padomē, kā arī Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izvērtēšanas speciālists un projektu vadītājs. Šī pieredze attīstījusi komunikācijas un vadības prasmes. Jaunais vadītājs ar mērķtiecīgu nodaļas darbu vēlas veicināt novada izaugsmi, koncentrējoties uz attīstības dokumentu ieviešanu, ES fondu līdzekļu apguvi un uzņēmējdarbības attīstību.

 

Projektu koordinatores amatā strādāt sākusi Elīna Rulle.

Šovasar viņa absolvēs Vidzemes Augstskolas bakalaura programmu pārvaldībā un inovācijās, kas koncentrējas uz valsts pārvaldes sistēmu izzināšanu. Studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas praktiski pielietotas, strādājot Valmieras pilsētas pašvaldības Projektu vadības un attīstības nodaļā un Valmieras novada fondā, kur iegūta vērtīga pieredze projektu vadības jomā (vērtēšanas kritēriju izstrādē, dokumentācijas, projektu pieteikumu un progresa ziņojumu sagatavošanā u.c.). Tas palīdzējis izkopt precizitāti, atbildības izjūtu, labas saskarsmes un prezentēšanas prasmes, kā arī spēju patstāvīgi organizēt un veikt darba pienākumus.

 

No 1.jūlija Brīvzemnieku pagastā, Puikules kopienas centra „Puikules muiža” vadītājas amatā darbu sāka Monta Plaunova. Augstākā izglītība kultūras menedžmentā iegūta Ekonomikas un kultūras augstskolā. Mācību centrā „LUMA” apgūtas zināšanas lietišķajā etiķetē, mārketingā, lietvedībā, grāmatvedībā, uzņēmējdarbībā, likumdošanā un menedžmentā. Saņemta arī Valsts Izglītības satura centra apliecība par interešu izglītības kolektīvu vadītāju – režisoru pilnveides kursiem, kuru Monta liek lietā, kopš 2013.gada vadot jauniešu dramatisko kolektīvu Vilzēnu tautas namā. Iegūtās zināšanas un pieredze attīstījusi ļoti labas komunikācijas un organizatoriskās spējas, prasmi uzņemties atbildību. Attiecībā uz darbu kopienas centrā Monta ir apņēmības pilna sasniegt mērķus, īstenojot daudz radošu ideju. 

 

Jauno darbinieku kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājas lapas www.aloja.lv sadaļā Kontakti.

 

Zane Šlendaka