Aloja

Noslēgusies bērnudārza ēkas rekonstrukcija Vilzēnos

Vasaras saulgriežu laikā Vilzēnos pulcējās Alojas novada pašvaldības darbinieki, lai svinīgi atzīmētu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas (kurā nu atradīsies arī Braslavas pagasta pārvalde un Vilzēnu bibliotēka) rekonstrukcijas noslēgumu un par paveikto pateiktos darbu veicējiem.

 

Kā ierasts, vispirms, pie ēkas stāvot atbildīgajiem pašvaldības darbiniekiem un būvdarbu veicējiem, tika pārgriezta lenta. – Šis ir kā svinīgs pieņemšanas-nodošanas akts, jo ēkas atklāšana vēl tikai gaidāma. Novēlu, lai katrs šeit stāvošais no lentas nogriež gabaliņu prieka un to paglabā par piemiņu tam, ka novadā tagad ir par vienu skaistu ēku vairāk, – teica pasākuma vadīja, novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce. Pēc tam klātesošie devās iekštelpās, kur nelielu koncertu sniedza Vilzēnu mazie dziedātāji un dejotāji.

 

Pateicības projektētājiem, arhitektiem, būvdarbu veicējiem un citiem rekonstrukcijas īstenotājiem pasniedza Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale. – Vispirms jāpasakās deputātiem, jo ir ļoti svarīgi pieņemt pareizos lēmumus. Tagad redzam, ka neesam kļūdījušies. Ceru, ka gan bibliotēka, gan bērnudārzs un pārvalde šajās telpās iedzīvosies labi. Protams, vēl priekšā daudz darba, bet drīz mēs varēsim šeit atkal sanākt kopā arī ar bērniem un vecākiem, kad būs ēkas atklāšana. Domāju, ka ir paveikts ļoti labs darbs, – atzinīgi izteicās priekšsēdētājs. Arī PII “Auseklītis” vadītāja Maija Šembele no sirds pateicās visiem par vairākus gadus lolota sapņa īstenošanu. 

 

Zanes Šlendakas

teksts un foto

[Not a valid template]