Aloja

26.jūnija domes sēdē

Sēdē par 49 darba kārtības jautājumiem lēma 10 deputāti.

 

Dome apstiprināja saistošos noteikumus par kārtības noteikumiem Alojas novada bērnu rotaļu laukumos, un Alojas pilsētas skeitparkā un atklātajā trenažieru laukumā.

 

Nolēma sniegt pieprasījumu Latvijas Republikas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma 73 287,28 EUR saņemšanai četru jaunu piecvietīgu kravas furgonu iegādei Alojas novada domei uz 7 gadiem. Tāpat nolēma veikt iepirkumu Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijas būvdarbu veikšanai.

 

Deputāti atbalstīja programmas „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A,B līmenis)” licencēšanai un īstenošanai Ozolmuižas pamatskolā no šī gada 1.septembra, un finansējuma piešķiršanu 2000 EUR apmērā novada pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei speciālajā pedagoģijā. Akceptēja arī profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā licencēšanu un īstenošanu VJFC „Staicele”.

 

Piešķīra finansējumu gājēju tilta remontam Vīķos, akustikas novērtējuma mērījumu veikšanai Alojas Ausekļa vidusskolas sporta hallē, fotoaparāta ar aprīkojumu iegādei domes Sabiedrisko attiecību speciālistes kvalitatīva darba nodrošināšanai un radio mikrofonu sistēmu iegādi novada kultūras un tautas namiem.

 

Tika atbalstīta iecere iesniegt pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Rīgas ielā 4, Alojā. Puikules kopienas centra „Puikules muiža” vadītājas amatā iecēla Montu Plaunovu. Nolēma slēgt līgumu ar pašnodarbinātu personu Ivetu Cīruli par pakalpojumu sniegšanu starptautiskās un projektu vadības attīstīšanā Alojas novadā, piešķirot finansējumu 9000 EUR apmērā. Piešķīra naudas balvas 20 EUR apmērā katram Staiceles vidusskolas futbola komandas dalībniekam par sasniegumiem sportā 2014./2015. mācību gadā, izcīnot 3.vietu “Latvijas skolu futbola čempionātā 2015”. 

 

Tāpat lēma par līgumu slēgšanu dažādos iepirkumos un nekustamo īpašumu jautājumiem, apstiprināja Alojas novada konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” vērtēšanas komisijas sastāvu un atbalstīja līdzekļu piešķiršanu humānās palīdzības sniegšanai projekta „Pašvaldību palīdzība Ukrainai” īstenošanai.

 

Plašāka informācija par visiem sēdēs pieņemtajiem lēmumiem atrodama mājas lapas sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes.