Aloja

Pieejams „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”

zmValdība ir  atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Atbalsts ir noteikts 40 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā, kas tiks izmaksāts divās daļās.

Latvijas Vēstnesī patlaban jau ir publicēti MK noteikumi apakšpasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.

Ar noteikumiem iepazīties ir šeit:  https://www.vestnesis.lv/op/2015/127.20

 

Noteikumi paredz iespēju piešķirt atbalstu juridiskai vai fiziskai personai, kuras gada kopējais apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir vismaz 15 000 eiro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 70 000 eiro. Noteikumi nosaka atbalsta pretendentiem izvirzāmās prasības, atbalstāmās darbības, publiskā finansējuma veidu un apmēru, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus.

 

Plānots, ka atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem veicinās jauniešus pārņemt lauku saimniecības savā īpašumā. Piesaistot personas, kas ir jaunākas par 40 gadiem, lai veidotu jaunas lauku saimniecības vai pārņemtu jau esošās, tiks piesaistīts lauksaimniecības nozarei nepieciešamais darbaspēks ar jaunām zināšanām un prasmēm. 

 

Visā plānošanas periodā Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumam „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” paredzētais kopējais publiskais finansējums ir 13 900 934 eiro.  Plānošanas periodā plānots izsludināt divas projektu iesniegšanas kārtas.

Konsultācijas Alojas novadā var saņemt pie lauku attīstības speciālistes Ziedītes Jirgensones, Tālr.2839769 vai 26425717 vai SIA LLKC Limbažu birojā, Jūras ielā 58, Limbažos.”

Informācijai: Lauku konsultante Ziedīte Jirgensone Alojā nepieņems  7.un 14. jūlijā