Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskola uzņem skolēnus jaunajam mācību gadam

Alojas Ausekļa vidusskolā (AAV) tiek realizētas sekojošas izglītības programmas:

  • vispārējās pamatizglītības programma,
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
  • pirmsskolas izglītības programma,
  • profesionālā programma komerczinībās.

 

Skola papildus piedāvā apgūt uzņēmējdarbību vidusskolā, datoriku, piedalīties sadarbības projektos ar Vāciju un iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Sadarbībā ar Rīgas Komercskolu, var apgūt pirmās pakāpes augstāko izglītību komerczinībās. Skolēniem ir iespēja veidot mācību uzņēmumus, kas dod pirmās iemaņas uzņēmējdarbībā. Piedalāmies skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgos un citos pasākumos.

 

Iespējas piedalīties interešu izglītības pulciņos (pašdarbības, valodu, sporta, tehniskās jaunrades u.c.)

 

Esam atvērti skolēnu pašpārvaldes radošajām idejām un iniciatīvām.

Novada dome skolas visiem skolēniem nodrošina bezmaksas pusdienas, skolas transportu, stipendijas 9.-12. klašu skolēniem un naudas balvas par teicamiem sasniegumiem mācībās un olimpiādēs.

 

Aicināti skolēni uz pirmo klasi! Vēl arvien gaidām mazos pirmklasniekus, kuriem piedāvāsim papildus sākumskolas izglītībai darboties teātra, zēnu ansambļa, sporta, dabaszinību, uzņēmējdarbības un krievu valodas pulciņos. Darbosies arī koris.

 

Iestāšanās dokumentus pieņem skolas kancelejā:

Ausekļa ielā 1, Alojā, darbdienās no 9:00 – 13:00, vai iepriekš zvanot pa tālr. 29450076, 64031359.

 

Gaidīti Alojas Ausekļa vidusskolā!

Skolas administrācija