Aloja

15.jūlijā Alojā notiks Uzņēmēju kopsapulce

aloja.lv_alojas-novada-gerbonis_mazais-252x300

15. jūlijā plkst. 12:00 Alojas Kultūras namā, Jūras ielā 13, Alojā notiks Uzņēmēju kopsapulce, kurā laipni aicināti piedalīties visi Alojas novada uzņēmēji.

 

Kopsapulci atklās Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda ar uzrunu.  Ar prezentāciju  par tēmu “Attīstības  instrumenti Alojas novada uzņēmējiem” uzstāsies  Latvijas Pašvaldību savienības Padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane. Biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāja Silva Jeromanova –Maura pastāstīts par biedrības aktivitātēm un Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresa norisi, savukārt atraktīvais SIA “PERFECT SALES International Consulting Company” vadītājs Armands Ābelītis uzstāsies ar interesantu prezentāciju par faktoriem, kas ietekmē uzņēmuma veiksmi. Kopsapulces laikā vārds tiks dots arī līdzšinējai Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājai Ilzei Caunei (SIA “Aloja- Strakelsen”), kura sniegs atskaiti  par padarīto, tiks vēlēta jaunā padome, kā arī notiks diskusija par nākotnes iecerēm.

 

Uzņēmēju  kopsapulces darba kārtība

 

Sīkāka informācija par Uzņēmēju konsultatīvo padomi:

Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome dibināta 2014.gada 11.jūnijā.

 

Uzņēmēju konsultatīvā Padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses novadā  un darbojas uz brīvprātības principiem sabiedriskā kārtā, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.

 

Padomes mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā un aktivizēt dialogu starp Pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi novadā.

 

Kontaktinformācija: Baiba Birzgale Alojas novada komercdarbības speciāliste tel. 25749131,

e-pasts:  baiba.birzgale@aloja.lv