Aloja

Ievēlēts jaunais Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs

Ir pagājis gads kopš darbojas pirmā Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome. Vakar Alojā notika Uzņēmēju kopsapulce, kuras laikā tika ievēlēts jaunais padomes sastāvs.

 

Sanāksmes ievadā Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un komercdarbības speciāliste Baiba Birzgale pateicās līdzšinējās padomes priekšsēdētājai, SIA “Aloja-Starkelsen” ražošanas vadītājai Ilzei Caunei, kā arī visiem padomes locekļiem par paveikto. – Šī ir bijusi neatsverama pieredze ne tikai uzņēmējiem, bet arī domes speciālistiem un man. Prieks, ka līdz ar šīs padomes izveidošanu novads kopumā ir palūkojies uz šeit notiekošo no cita skatpunkta. Uzņēmēji ir tie, kas pašvaldībai var palīdzēt saskatīt alternatīvas. Ne vienmēr attīstība notiks tieši tā, kā uzņēmēji vēlas, bet līdz šim mums ir izdevies atrast kompromisu un domāju, ka tas izdosies arī turpmāk. Novēlu uzņēmējiem veselīgu konkurenci un aicinu sadarboties, lai veicinātu ne tikai sava uzņēmuma un pārvaldes attīstību, bet visa novada labturību un kopīgo mērķu īstenošanu, – uzrunā minēja V.Bārda.

 

Šogad padomē darbību turpinās Kristīne Brūvere (SIA „MKM GRUPA”), Ziedīte Jirgensone (z/s „Melderi”), Jolanta Apiņa (SIA „JVA Baltic”), Alvis Bondars (SIA „Draugu Dārzs”), Ilze Caune (SIA „Aloja-Starkelsen”), Normunds Minalto (z/s „Sunīši”) un Māris Siktārs (SIA „Draugu Dārzs”), bet pirmo reizi tika ievēlēti Inga Možvillo (SIA „Saldo I.M.”) un Didzis Dubra (SIA „AD CELTNIEKS”).

 

Priekšsēdētājas amatā vēlreiz tika ievēlēta Ilzei Caune, bet par viņas vietnieku kļuva Māris Siktārs.

 

Kopsapulces laikā vārds tika dots I.Caunei un B.Birzgalei, kuras sniedza atskaiti par padarīto un ieskatu plānotajos darbos. Pasākuma moderatore bija Latvijas Pašvaldību savienības Padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane. Viņa sniedza prezentāciju par attīstības instrumentiem Alojas novada uzņēmējiem, savukārt sanāksmes pievienotā vērtība bija biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājas Silvas Jeromanovas – Mauras pieredzes stāsts un SIA „PERFECT SALES International Consulting Company” vadītāja Armanda Ābelīša iedvesmojošā lekcija par uzņēmumu veiksmes faktoriem.

 

Zanes Šlendakas

teksts un foto