Aloja

20.augustā notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 20.augustā plkst. 17:00, Jūras ielā 13, Alojas kultūras nama Mazajā zālē.

 

Darba kārtība:

17:00  Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā

  • “Biznesa ideju konkurss komercdarbība uzsākšanai Alojas novadā” 2. kārta, vērtēšanas komisijas locekļa apstiprināšana.
  • Sadarbības līguma slēgšana ar LIAA par “POLARIS process”
  • u.c. jautājumi

16:30  Citi  jautājumi un ierosinājumi

  • Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma papildinājumi, lēmums;
  • Informācija par SILAVA Meža programmas semināru;
  • Pieredzes brauciens uz Mazsalacu, interesējošie sarunu temati Mazsalacas novada domē;
  • LOGO aptaujas rezultāti;
  • Komentāri par iespējamajiem statūtu grozījumiem biedrībai “Alojas novada attīstība”
  • u.c. jautājumi.

Sēdi aicināti apmeklēt arī tie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi.

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Baibai Birzgalei tel.25749131 e – pasts baiba.birzgale@aloja.lv