Aloja

Informācija par audzēkņu uzņemšanu Alojas novada izglītības iestādēs

Alojas Ausekļa vidusskola

 

Programmas

 • vispārējās pamatizglītības programma;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • pirmsskolas izglītības programma;
 • profesionālā programma komerczinībās.

Personu apliecinošu un izglītības dokumentu iesniegšana

Skolas kancelejā, Ausekļa ielā 1, Alojā, darbdienās no 9:00 – 13:00

Kontaktinformācija

29450076, 64031359

 

Staiceles vidusskola

 

Programmas

 • vispārējās pamatizglītības programma;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • pirmsskolas izglītības programma;
 • vispārējās vidējās izglītības profesionāla virziena orientētas programmas (sports – futbols un mājsaimniecība VIDE.MĀJA.STILS.). 

Dokumentu iesniegšana

Sporta iela 4, Staicelē katru dienu no 8:00 – 12:00 (skolā dežurē skolotājs Edgars Ozols un pieņem iesniegumus). Līdzi jāņem apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts (tiek paņemta kopijas), personas lieta, medicīnas dokumenti, iesniegums (raksta uz vietas), dzimšanas apliecība, pase (kopijas uz vietas).

Kontaktinformācija

64035337, 28622293 (E.Ozols)

 

Ozolmuižas pamatskola

 

Programmas

 • pamatizglītības programma;
 • speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • pirmsskolas izglītības programmā.

Dokumentu iesniegšana

Vecāku iesniegumu un liecību var iesniegt Ozolmuižas pamatskolā līdz 31.augustam darbdienās no 9:00 – 12:30 (par citu laiku lūgums vienoties pa tālr. 26513740).

Kontaktinformācija

26513740, 64030493

 

Alojas Mūzikas un mākslas skola

 

Programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle;
 • Pūšaminstrumentu spēle – flautas, saksofona, trompetes, tubas, eifonija spēle;
 • Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle, ģitāras spēle;
 • Skolā darbojas koris, pūšaminstrumentu, kokļu, ģitāru un klavieru ansambļi;
 • Mācību ilgums – 6 gadi, klavierspēlē – 8 gadi;
 • Vizuāli plastiskās mākslas programma (uzņem audzēkņus no 10 gadiem, mācību ilgums – 5 gadi.

Interešu izglītības pulciņi (uzņemšana uz brīvajām vietām visu mācību gadu):

 • Tēlotājmāksla pirmskolas un sākumskolas bērniem (no 7 – 9 gadiem);
 • Floristika (no 7 – 18 gadiem);
 • Elektroģitāras spēle (no 10 – 18 gadiem);
 • Mūzikas informātika – sintezatorspēle (no 10 gadiem);
 • Solo dziedāšana (no 7 gadiem).

Dokumentu iesniegšana

Uzņemšana notiek skolā, 25.augustā 12:00 un 26.augustā 12:00. Nepieciešams vecāku iesniegums uz skolas veidlapas, dzimšanas apliecības kopija un ārsta izziņa.

Kontaktinformācija

64031235, 26333129

 

Staiceles Mūzikas un mākslas skola

 

Programmas

 • Klavierspēle;
 • Vijoļspēle;
 • Vokālā mūzika dziedāšana;
 • Pūšaminstrumentu spēle (saksofons, flauta, trompete, klarnete);
 • Vizuāli plastiskā māksla.

Interešu izglītības programmas:

 • Ideju tarba;
 • Keramika;
 • Datorgrafika;
 • Animācija;
 • Pielietojuma dizains;
 • Bungu un perkusiju spēle;
 • Ritmiskās mūzikas spēle.

Dokumentu iesniegšana

1.septembrī no 12:00 – 15:00 un 4.septembrī no 12:00 – 15:00. Līdzi jāņem vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība, bērna medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta.

Kontaktinformācija

26332269 (direktore), 64035174 (lietvede)

 

PII „Auseklītis”

 

Programmas

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Dokumentu iesniegšana

Alojas pilsētas PII ”Auseklītis” un Struktūrvienībā Vilzēnos uzņem rindā katru dienu Alojas PII “Auseklītis” Parka ielā 13, Alojā. Līdzi jāņem vecāku personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) un bērna dzimšanas apliecība.

Kontaktinformācija

26386729

 

Vidzemes Jaunatnes futbola centrs „Staicele”

 

Programmas

 • Futbolā (7 – 9 gadus vecus zēnus un meitenes);
 • Vieglatlētikā (7 – 9 gadus vecus zēnus un meitenes);
 • Basketbolā (6 – 9 gadus vecus zēnus un meitenes).

Dokumentu iesniegšana

Darba dienās no 9:00 – 13:00 VJFC ’’Staicele’’, Lielā iela 7, Staicelē, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto kontakttālruni.

Nepieciešams vecāku vai aizbildņu parakstīts iesniegums, dzimšanas apliecības kopija, 2 fotogrāfijas 3×4, ģimenes ārsta izziņa ar norādi „Atļauts nodarboties ar sportu paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos”. Izziņā jānorāda, ka tā paredzēta iesniegšanai VJFC ”Staicele”.

Kontaktinformācija

26481276