Aloja

Rīgā notiks seminārs par vienkāršoto izmaksu piemērošana ES fondu projektos

9.septembrī 9:00 Latvijas Pašvaldību savienības telpās Mazā Pils ielā 1, Rīgā notiks mācību seminārs par „Vienkāršoto izmaksu piemērošana Eiropas Savienības fondu projektos 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”, ko organizē Valsts kanceleja sadarbībā un SIA „Corporate Consulting”.

 

Mācību seminārs tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai” līdzekļiem.

Darba kārtība