Alojas administrācija

Ikgadējā novada skolotāju konference uzlādēja jaunajam mācību gadam

Aizvadītajā nedēļā Alojas novada pedagogi pulcējās Vilzēnu tautas namā, lai skolotāju konferencē kopīgi atskatītos uz iepriekšējo mācību gadu un pozitīvi uzlādētu sevi jaunam darba cēlienam.

 

Pasākumu kā ierasts vadīja novada izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale. Atnākušos sveicot uzrunāja domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, Izglītības, kultūras un sporta (IKS) komitejas priekšsēdētāja Inga Mauriņa – Kaļva, IKS nodaļas vadītāja Dace Lāce un Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Ozols.

 

Ne man jums teikt, ka izglītība ir ļoti mainīgs process. Mainība ir nepārtraukta, un arī cilvēki, kas ienāk mūsu novada skolotāju kolektīvā, mainās. Arī šis gads ir nesis izmaiņas dažu skolu administrāciju sastāvā, – izmantojot kopā būšanas mirkli, ar jaunajiem kolēģiem iepazīties aicināja I.Kapmale. Konferences dalībnieki sveica Sandru Brokāni, kas pirms neilga laika uzsāka darbu Staiceles vidusskolas un Vidzemes jaunatnes futbola centra „Staicele” direktores amatā. Staiceles vidusskolā paralēli saviem skolotājas pienākumiem direktores vietniece būs Maija Andersone, savukārt Alojas Ausekļa vidusskolā jaunajā mācību gadā direktora vietniece audzināšanas darbā būs Ina Šternfelde. Arī abās novada mūzikas un mākslas skolās darbu uzsāks direktora vietnieces – Staicelē pienākumus veiks Māra Briška, bet Alojā – Sandra Lagzdiņa.

 

Pēc svinīgā konferences ievada, I.Kapmale skolotājus iepazīstināja ar īsu atskatu uz svarīgāko aizvadītajā mācību gadā un sniedza aktuālo informāciju par gaidāmo. Pēc tam izdevniecības „Zvaigzne ABC” pārstāvji pastāstīja par elektronisko mācību grāmatu un interaktīvo materiālu izmantošanas iespējām skolās, bet pēcāk pedagogus uzrunāja portāla „Uzdevumi.lv” pārstāvis Jānis Zariņš, kurš sveica skolas un to pedagogus, kuri iepriekšējā mācību gadā visaktīvāk darbojušies portālā. Skolu konkurencē, vērtējot uzdevumu izpildes aktivitāti, 3.vietu novadā ieguva Staiceles vidusskola, 2.vietā Alojas Ausekļa vidusskola, bet pirmie – Ozolmuižas pamatskola. Tika vērtēti arī čaklākie skolotāji, kuri ne vien pildījuši, bet arī veidojuši interaktīvos pārbaudes darbus un uzdevumus. 3.vieta Jutai Circenei (Ozolmuižas pamatskolas direktore), 2.vieta Mārai Meinardei (Ozolmuižas pamatskola), bet uzvarētāja – Sarmīte Mangulsone (Alojas Ausekļa vidusskola).

 

Pasākuma otrajā daļā ar lekciju „Tendences labas pašsajūtas un vispārējās enerģijas palielināšanā” skolotājus iedvesmoja Dr.cand. Kristīne Beinaroviča, un ar muzikālu sveicienu priecēja mazie dziedātāji no Valmieras. Dienas noslēgumā visi paviesojās blakus esošajās, tikko renovētajās bērnudārza „Auseklītis” Vilzēnu filiāles telpās. Skolotāji atzina, ka esot gatavi atgriezties darbā, taču šādās tikšanās reizēs iespējams labāk tam sagatavoties, jo aprunājoties ar kolēģiem un uzklausot dažādus speciālistus, tiek gūtas jaunas zināšanas, pozitīvas emocijas un spars īstenot arvien jaunas idejas.

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto