Alojas administrācija

“Dzejas diena 2015” Staiceles vidusskolā

Staiceles vidusskolā jau kopš gada sākuma domājām un radoši strādājām, lai atzīmētu Aspazijas (1865.16.III – 1943.5.XI) un Raiņa (1865.11.IX – 1929.12.IX) 150. jubileju.

 

10.septembrī viss mūsu kolektīvs pilsētas mērogā svinējām diženā dzejnieka, latviešu tautas Nobela prēmijas kandidāta, daudzu dzejoļu krājumu, poēmu, tulkojumu, rakstu, vēstuļu, lugu autora Raiņa jeb Jāņa Pliekšāna nozīmīgo gadadienu. Taču ne tikai viņa, arī Aspazijas jeb Elzas Rozenbergas un Raiņa dzīvesbiedres, apaļo jubileju. Mūsu skolas pasākumā apsveicām cienījamo pāri gan lasot viņu liriku, vēstules un lugu fragmentus, gan dziedot dziesmas ar abu dzejnieku vārdiem.

 

Katra klase bija sagatavojusi daiļdarbu lasījumus, sākumskolas audzēkņi – aizkustinošu dziesmu klāstu. Ar skaļām ovācijām un smaidu sagaidījām 10. klases (audzinātāja Alda Grāvere) perfekti atveidotos tēlus: Raini (Adrians Miņins), Aspaziju (Estere Kārkele) un Mēnessmeitiņu (Līga Dambe). Visu pasākuma laiku slavenie viesi uzmanīgi ieklausījās savu darbu citātos.

 

Arī pasākuma vadītāji – 4. klases audzēknis Regnārs Nerips un Staiceles vidusskolas skolēnu pašpārvaldes jaunā prezidente Ieva Reide no 6. klases – dzejas stundā izklaidēja klātesošos ar burvīgiem lasījumiem un labi organizēta pasākuma vadīšanu. Paldies par atbalstu skolas direktorei Sandrai Brokānei! Paldies par scenāriju direktora vietniecei audzināšanas jomā Maijai Andersonei un visu klašu kolektīviem un audzinātājiem par ziedu burtiem, kas veidoja košu uzrakstu saules pielijušajā, mirdzoši zaļajā zālē (ASPAZIJA 150 RAINIS)! Paldies vecāku padomes priekšsēdētājam un skaņu operatoram Daināram Konrādam!

 

Svētkos sūtījām sveicienus arī mūsu dzejniekiem-novadniekiem, ieklausījāmies jaunajos autoros: Gunta Ristameca ļoti interesanti nolasīja savus dzejoļus, iesaistot pat publiku. Pasākuma noslēgumā visi vienojāmies kopīgā rituālā un dziesmā ar Raiņa vārdiem Saule, Pērkons, Daugava. Tā kā dzejnieku jubilejas svinības mūsu skolā notika Eiropas Veselības un sporta nedēļā, tad, ar pozitīvismu un jaunām zināšanām bagātinājušies, varējām doties sportot.

 

Novēlam visiem, kuri atzīst Raiņa un Aspazijas darbus, iedegt kaut svecīti šo Latvijas diženo cilvēku dzimšanas dienās arī turpmāk – tad Jānis Pliekšāns būs piepildījis savu kluso jaunības sapni – dzīvot 300 gadus!

 

Sandija Eglīte,

Staiceles vidusskolas 12. klase, Skolēnu pašpārvalde