Alojas administrācija

28.septembrī notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

aloja.lv_alojas-novada-gerbonis_mazais-252x300Uzņēmēji  laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 28.septembrī plkst. 16:00, Jūras ielā 13, Alojas kultūras nama Mazajā zālē.

 

Darba kārtība:

16:00  Izglītības stratēģija, pašreizējā situācija izglītības jomā Alojas novadā u.c. jautājumi

(Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inga Mauriņa –Kaļva, izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale)

17:00 Informācija par Alojas novada domes darbiniekiem un  atalgojumu sadalījumā pa gadiem

(Alojas novada domes izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš)

17:30 Atlases kritēriji pašvaldības grants ceļiem

(Alojas novada domes Attīstības daļas vadītājs Pauls Lielmanis)

18:00 Atskaite par iepriekšējiem lēmumiem un priekšlikumiem

18:10 Aktuālie jautājumi Alojas novada  pašvaldībā

  • Par Alojas novada logo, video;
  • Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma korekcijas;
  • Par Alojas novada preču zīmes nolikumu;
  • c. jautājumi un ierosinājumi.

  (Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Baiba Birzgale)

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdi apmeklēt aicināti visi uzņēmēji arī tie, kas nav padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Baibai Birzgalei tel.25749131

 e – pasts baiba.birzgale@aloja.lv