Alojas administrācija

AS “Sadales tīkls” tikšanās ar Alojas un Salacgrīvas novada pašvaldībām

Vakar Alojas kultūras nama Mazajā zālē notika AS “Sadales tīkls” organizēta tikšanās ar Alojas un Salacgrīvas novada pašvaldību pārstāvjiem, tostarp novadu izpilddirektoriem, speciālistiem attīstības jautājumos un Salacgrīvas novada būvvaldi.

 

Tikšanās mērķis bija iepazīstināt ar AS “Sadales tīkls” aktualitātēm, objektu realizāciju un paveikto šajā gadā, kā arī plāniem attiecībā uz kapitālieguldījumu objektiem abos novados 2016./2017.gadā. Prezentāciju par sadarbību energoapgādē un kapitālieguldījumu plānu laika periodā no 2016. – 2018.gadam sniedza AS “Sadales tīkls” korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Aivars Slišāns.

 

Diskusijās īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem par sadarbību ar pašvaldībām ielu rekonstrukciju projektos. Vēl tika pārrunāti komunikācijas jautājumi, problemātiskas situācijas pašvaldībās un nepieciešamā sadarbība to efektīvākai risināšanai.

Sagatavoja

Zane Landsmane