Aloja

Gaismu sauca – gaisma ausa Alojā

Ar brīnišķīgu koncertu Alojas evaņģēliski luteriskajā baznīcā sestdien sākās alojiešu izcilākā novadnieka, dzejnieka Ausekļa 165.dzimšanas dienas svinības “Gaismu sauca”.

 

Atklājot svētkus, sanākušos uzrunāja Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inga Mauriņa – Kaļva un Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte. Latvijas Mūzikas akadēmijas jauktā kora “Sōla” (diriģents Kaspars Ādamsons) un Ādažu mākslas un mūzikas skolas kamerorķestra (vadītāja Vita Zemture) izpildījumā skanēja latviešu kora mūzikas klasika ar Ausekļa vārdiem. Jāzepa Vītola dziesmu “Gaismas pils” koncerta apmeklētāji, kājās stāvot, dziedāja līdz ar māksliniekiem.

 

Pēc tam visi pulcējās Jūras ielā pie piemiņas akmens dzejniekam Auseklim un citiem izciliem alojiešiem, kur satikās dzejnieka pēcteči – Krogzemju un Dreimaņu dzimtas. Visus uzrunāja Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece, lasot dzeju, bet Latvijas karogam plīvojot, Alojas meiteņu kora izpildījumā skanēja dziesma “Uz skolu”, kas ir arī Alojas Ausekļa vidusskolas (AAV) himna. Piemiņas mirklim noslēdzoties, interesentus jau gaidīja Dzejas autobuss. Tajā svētku viesus sagaidīja šoferis Modris Dūrēns un AAV skolēni Edgars Roļskijs un Mārtiņš Elsiņš, kuri visa ceļa garumā parūpējās par muzikālo pavadījumu, pamudināt dziedāt arī autobusa pasažierus. Ceļā  uz dzejnieka dzimtajām mājām Ungurpils “Sīpolos”, ekskursijas laikā pa šo vietu un dodoties atpakaļ uz Aloju, ar Ausekļa dzīvesstāstu iepazīstināja L.Moderniece. Brauciens noslēdzās AAV pagalmā pie dzejnieka pieminekļa, kura pakāji rotāja bērnu veidots ziedu paklājs. Ausekļa pēcteči turpināja ceļu uz Alojas muzeju, kur ar tā vadītāju pārrunāja atmiņu stāstus un vēstures liecības.

 

Svētku krāšņākais notikums bija dziesmu jaunrades konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” fināla koncerts “Lai top!”, kas, kā ierasts, notika AAV sporta halles zālē. Koncertu vadīja mūzikas žurnālists Orests Silabriedis. Tajā piedalījās 16 mūzikas skolu kori no Aizkraukles, Alojas, Ādažiem, Cēsīm, Jelgavas, Madonas, Rīgas, Salaspils, Saulkrastiem, Smiltenes, Strenčiem, Valmieras, un Vecumniekiem, izpildot konkursā godalgotās dziesmas un kopā ar Latvijas Kultūras akadēmijas jaukto kori „SŌLA” un Ādažu mākslas un mūzikas skolas kamerorķestri atskaņojot Jāzepa Vītola dziesmas ar Ausekļa vārdiem „Beverīnas dziedonis” un “Gaismas pils”, kā arī konkursam veltītos darbus – Selgas Mences dziesmu ar Kārļa Skalbes vārdiem „Saulīte” un Uģa Prauliņa dziesmu ar Ausekļa vārdiem „Latvj’u tautas rīts”. Apvienotos korus diriģēja virsdiriģenti Aira Birziņa, Liene Batņa un Kaspars Ādamsons.

 

Izdevniecības „Musica Baltica” direktore Solvita Sējāne teica uzrunu un prezentēja konkursā godalgoto dziesmu nošu burtnīcas “Jaunie jaunajiem” 2.daļu, par sadarbību pateicoties diriģentei Mārai Skridei. Komponisti Selga Mence un Ēriks Ešenvalds, kā arī M.Skride konkursa fināla uzvarētājiem Filipam Babrim, Paulai Annai Raiskumai, Ievai Kristapsonei un  Verai Lavrentjevai pasniedza balvas un Alojas novada domes prēmijas. Koncerta noslēgumā svētku dalībniekus un koncerta apmeklētājus ar īpaši veidota video starpniecību sveica Jānis Streičs, runājot Ausekļa dzejoli “Dievozolu trijotne”.

 

Pēc koncerta no vidusskolas pa Ausekļa ielu svētku dalībnieki devās sveču Gaismas ceļā uz dzejnieka Ausekļa kapa vietu Alojas kapsētā. Gājiena dalībniekus priecēja ne vien izgaismotā iela, bet arī dažu alojiešu radošums, kuri ar dažādiem gaismas elementiem bija izrotājuši arī savas mājas un pagalmus. Pie Ausekļa atdusas vietas tika noliktas svecītes un ziedi. Tikmēr AAV skolēni skaitīja dzejniekam veltītus dzejoļus un muzicēja pūtēju orķestris “Pociems”.

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto

 

Paldies par svētku “Gaismu sauca” veidošanu un viesu uzņemšanu:

Mārai Skridei, Ingai Neimanei, Līgai Moderniecei, Lailai Ulmanei, Inesei Mētriņai, Sarmītei Frīdenfeldei, Ilonai Vītolai, Dacei Lācei, Ingai Mauriņai-Kaļvai, Zanei Landsmanei, Arvīdam Ozolam, Aldim Mercam, Antrai un Vēsmai Ozolām, Jānim Virsim, Modrim Lilenblatam, Modrim Dūrenam, Artim Bērziņam, Valdim Pārupam, Klāvam Elsiņam, Mārtiņam Elsiņam, Edgaram Roļskijam, Andrejam Vaičukam, Ivetai Čečiņai, Aijai Krumholcei, AAV skolēniem un  darbiniekiem, AMMS audzēkņiem un pedagogiem, SIA “Alojas novada Saimniekserviss” darbiniekiem, Irai Rudzītei, Dainuvītei Mangulsonei, Liesmai Rudzinskai, Inesei Lāčauniecei, Marutai Gaugerei, Rasmai Oinaskovai, Evijai Pētersonei, Maijai Bašenai, Lijai Lapsiņai, Lilitai Līsmanei, Anitai Zvērai, Anitai Viziņai -Nīlsenai, Gunai Lambertei, Gunai Krūmiņai, Antrai Miķelsonei, SIA “Mieriņš”, SIA “Avotiņš LC”, vidusskolas ēdnīcas darbiniecēm, Puikules tautas namam, Vilzēnu tautas namam.

Paldies par atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latvijas Valsts mežiem, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijai un Alojas novada domei.  

    

Saistīti raksti:

Dzejnieka Ausekļa 165.dzimšanas dienu gaidot

Novēlējumi dzejniekam Auseklim 165.jubilejā

[Not a valid template]