Alojas administrācija

Novēlējumi dzejniekam Auseklim 165.jubilejā

Dzejnieka Ausekļa 165.jubilejas svētku “Gaismu sauca” ietvaros, Alojas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alojas muzeju, 19.septembrī no 10:00 – 15:00 aicināja ikvienu apmeklētāju bibliotēkas lasītavā iepazīties ar dzejnieka Ausekļa atcerei iekārtotu tematisku izstādi “Pie klusas debess malas gaisma aust… Un jaukais rītiņš latvjiem mostās”. Izstādē bija aplūkojamas dzejnieka Ausekļa apkopotās dzejas izlases, autoru (Jāņa Kalniņa, Jāņa Sarmas) izdevumi par Ausekli, novadpētniecības mapes, kurās uzkrātie materiāli atspoguļo dzejnieka dzīvi, radošo un pedagoģisko darbību, materiālus dzejnieka rokrakstā, materiālus par Ausekļa piemiņas saglabāšanas vietām un mape Ausekļa atcerei. Izstādes fonā bija aplūkojams alojieša Jura Šķepasta 1976.gadā veidots dzejnieka Ausekļa portrets kokgriezumā.

 

Ikviens no izstādes apmeklētājiem tika laipni aicināts uzrakstīt savu veltījumu dzejniekam, izmantojot gan antikvāras, gan mūsdienu kaligrāfijas rakstāmlietas un rakstīšanas ierīces. Rakstītājs varēja brīvi izvēlēties, vai rakstīt ar tušas spalvaskātu, tintes pildspalvu, rakstāmmašīnu, ar krītiņu uz tāfeles, rakstīt caur koppapīru, vai datorrakstā. Jāteic, ka dzejniekam tapa daudz vēlējumu, sveicienam izmantojot gan pašu, gan arī paša dzejnieka dzejas rindas. Paldies alojiešiem Mārai Ozolai, Jurim Šķepastam un viešņai no Ikšķiles, Ilgai Osītei, kas veltījumā ierakstīja pašu radītās dzejas rindas. Prieks, ka savu veltījumu dzejniekam Auseklim šajā dienā ierakstīja arī Krogzemju dzimtas pārstāve – Velga Griķe (dzim. Krogzeme). 

 

Sarmītes Frīdenfeldes 

teksts un foto