Aloja

Iedzīvotāji nodod otrreizējai pārstrādei ievērojamu daudzumu videi kaitīgu preču

SIA „ZAAO“ (ZAAO) augustā, papildus ikdienā nodrošinātai nolietotu elektropreču savākšanai EKO laukumos un no klientu mājvietām, rīkoja akciju „Sper EKOsoli“. Akcijas mērķis bija panākt, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi tiek nodoti otrreizējai pārstrādei, samazinot iespēju tiem nonākt mežos vai citviet, kur var rasties apdraudējums videi un cilvēka veselība. Tāpat mērķis bija informēt iedzīvotājus par atkritumu veidiem, kurus pieņem EKO laukumos.

 

Akcijas laikā 20 EKO laukumos ZAAO darbības teritorijā tika aizpildīti vairāk nekā 1100 akcijas kuponi par atnesto elektortehniku, savācot 27.5 tonnas dažādas nolietotas elektrotehnikas vienības, kas ir aptuveni uz pusi vairāk kā vidēji vienā mēnesī (pēc 2014.gada aprēķiniem).

 

Ginta Gailuma, ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja: „Līdzīgas akcijas ZAAO plāno rīkot arī turpmāk, jo tā ir iespēja atkārtoti uzrunāt savus klientus, informēt, izglītot un arī risināt daudziem aktuālas problēmas – kā vispareizāk, ērtāk un lētāk atbrīvoties no vairs nevajadzīgām un īpaši ottreizējai pārstrādei noderīgām lietām.“

 

Iedzīvotāji uz šķiroto atkritumu nodošanas laukumiem Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā, Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā „Daibe“ nesa gan putekļu sūcējus, tējkannas, kafijas automātus, radioaparātus, gan ledusskapjus, datoru monitorus, telefonus, gludekļus, gan dažāda cita veida elektropreces, kas iedzīvotājiem palikušas nederīgas.

 

Kaspars Zakulis, AS „Latvijas Zaļais punkts“ direktors: „Ikviens iedzīvotājs, kurš nodevis savas nolietotās elektroiekārtas šķirošanas laukumā, var būt pārliecināts, ka viņa nodotā lieta tiks pārstrādāta videi draudzīgā veidā. Šī akcija ir solis tuvāk labu paradumu ieviešanai, lai savu laiku nokalpojušās iekārtas nonāktu tam paredzētajā vietā.“

 

Savāktos priekšmetus ZAAO nodos uzņēmumam SIA “Eko Reverss“, kas sagatavos materiālu transportēšanai uz pārstrādes rūpnīcām.

 

Visvairāk dalībnieku akcijā bija no  Valmieras, Limbažiem un Balviem, attiecīgi 227, 107 un 95 cilvēki.

 

Akcijas dalībnieku starpā katrā EKO laukumā tika izlozētas balvas, ko nodrošināja AS „Latvijas Zaļais punkts“.

Galveno balvu – daudzfunkcionālu virtuves kombainu, pēc izlozes ieguva Limbažu EKO laukuma apmeklētājs Gundars Daugulis, kurš uz šķiroto atkritumu nodošanas laukumu atnesa nolietotu mikroviļņu krāsni.

Elektriskās tējkannas ieguva:

Alojas EKO laukuma apmeklētāja Dzidra Graudiņa,

Apes EKO laukuma apmeklētāja Māra Zvejniece,

Balvu EKO laukuma apmeklētāja Aija Mežale,

Cēsu EKO laukumu apmeklētājas Vineta Kārkliņa un Dzidra Mauriņa,

Daibes EKO laukuma apmeklētājs Juris Jansons,

Jaunpiebalgas EKO laukuma apmeklētāja Lolita Zariņa,

Krimuldas EKO laukuma apmeklētājs Egils Vēvers,

Limbažu EKO laukuma apmeklētāja Laima Bernšteina,

Līgatnes EKO laukuma apmeklētājs Egils Kurpnieks,

Mazsalacas EKO laukuma apmeklētāja Dace Manguse,

Raunas EKO laukuma apmeklētājs Aigars Zujāns,

Rūjienas EKO laukuma apmeklētājs Aldis Juražs,

Salacgrīvas EKO laukuma apmeklētājs Gatis Strauss,

Saulkrastu EKO laukuma apmeklētājs Vitālijs Sovtuss,

Smiltenes EKO laukuma apmeklētāja Dace Gaņģe,

Strenču EKO laukuma apmeklētāja Aina Šomase,

Valkas EKO laukuma apmeklētāja Dināra Auniņa,

Valmieras EKO laukumu apmeklētāji Jānis Krumholcs un Oskars Vimba.

 

Atgādinām, ka arī ārpus akcijas laika nolietotu, neizjauktu elektrotehniku bez maksas var nodot 20 ZAAO EKO laukumos, kuru adreses pieejamas uzņēmuma mājas lapā. Turklāt ZAAO bez maksas savāc nolietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku arī pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma, izbraucot uz mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pieteikt pa tālruni 642 81250 vai mob.tālr. 26132288, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv.

 

ZAAO apliecina, ka otrreizējai pārstrādei derīgās izejvielas tiek savāktas atsevišķi no sadzīves atkritumiem, pāršķirotas atbilstoši kvalitātes prasībām un nodotas pārstrādes uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201

Mob.tālr.:26610013

E-pasts: zane.leimane@zaao.lv

Twitter.com/zaao_lv

Draugiem.lv/zaao

www.zaao.lv