Alojas administrācija

Alojas seniori apmeklē Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda svētkus

Šomēnes Neretā tika atzīmēta Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) darbības desmitgade. Šajā laikā fonds palīdzējis galvenokārt lauku un mazpilsētu nevalstiskajām organizācijām, tostarp Alojas senioru biedrībai, īstenot iedzīvotājiem nepieciešamus pasākumus sociālā atbalsta, veselības veicināšanas un izglītības jomā, tāpēc svinīgo kopā sanākšanu apmeklēja arī alojieši Skaidrīte Jenča un Raimonds Ziedonis Ģīmis.

 

Apmeklētājus ievadā uzrunāja LKIF valdes priekšsēdētāja Liesma Ose, bet tikšanās vietā – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā – laipni uzņēma un uzrunu teica tās direktore Laima Grebska. Klātesošos sveica arī LKIF goda padomes loceklis, Oranje fonda  (Nīderlande) izpilddirektors Ronalds van der Gīsens, novēlot fondam turpināt labo darbu, atbalstot vietējo iedzīvotāju izaugsmes vajadzības. Tāpat viņš aicināja vairāk uzmanības pievērst  brīvprātīgajam darbam. Apsveicēji sirsnīgi uzteica fonda darba aizsācējas Ievas Ernštreites drosmi, sirsnību un atbalstu gan fondu uz kājām nostādot pirms 10 gadiem, gan pacietīgi izglītojot un atbalstot tā piešķīrumu saņēmējus. LKIF saņēma arī apsveikuma rakstu no Sabiedrības integrācijas fonda  un Borisa un Ināras Teterevu fonda.

 

S.Jenča pastāstīja, ka tikšanās nosaukums bija “Dalīšanās svētki”, tāpēc visi dalījās pieredzē par projektu rakstīšanu un ar to palīdzību paveikto. – Interesanti, ka piedalījās dažādu vecuma grupu pārstāvji. Vēlreiz secinājām, ka projektu iespējas ir ļoti daudz, tikai jābūt enerģiskiem cilvēkiem, kuri spētu īstenot idejas. Šī tikšanās bija vērtīga, jo klausoties citu pieredzes stāstus, varēja iedvesmoties kaut ko līdzīgu paveikt arī pašiem. Spriedām, ka tuvākajā laikā būtu nepieciešams izveidot senioru kopienas katrā pagastā, lai varētu sadarboties visā Alojas novadā. Tāpat vajadzētu piesaistīt vairāk aktīvu cilvēku, jo īpaši inteliģenci, piemēram, kādreizējos skolotājus, – atgriežoties no brauciena, stāstīja Alojas senioru biedrības aktīviste. Vaicājot par idejām jauniem projektiem, viņa norāda, ka līdz gada beigām vispirms jāmēģina tikt galā ar jau iesāktu darbu, kas tiek īstenots no domes piešķirtajiem 500 eiro nevalstisko organizāciju konkursā. Seniori apkopo informāciju projektam “Alojas cilvēku stāsti”. Caur fotogrāfijām, citiem vēstures materiāliem un intervijām viņi cenšas izzināt iedzīvotāju atmiņas un faktus par ģimenēm, dzimtām un mājām, kuras kādreiz bijušas un joprojām atrodas Alojas teritorijā.

 

Biedrība “Alojas seniori” saka mīļu paldies Sociālajam dienestam, kas nodrošināja nokļūšanu uz Neretu un mājās.

 

Sagatavoja Zane Landsmane

LKIF foto