Alojas administrācija

Turpinās pietiekšanās ZAAO vides izglītības aktivitātēm

Veicinot bērnu un jauniešu izpratnes veidošanos par vides aizsardzības jautājumiem, SIA ZAAO izstrādājis vairākus konkursus projektā “Cilvēks vidē”, kā arī piedāvā interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”. Šobrīd jau saņemti vairāk nekā 100 pieteikumi no ZAAO īpašnieču pašvaldību izglītības iestādēm.

 

Projekta “Cilvēks vidē” konkursi pielāgoti dažādām vecuma grupām un skar vides aizsardzības, atkritumu apsaimniekošanas un materiālu otrreizējās izmantošanas tematiku. Konkursos piedalīties aicinātas ZAAO darbības reģiona vispārizglītojošās mācību iestādes, profesionālās ievirzes izglītības iestādes, mākslas skolas, bērnu un jauniešu interešu centri un jauniešu domes. Tiem var pieteikties ZAAO mājas lapā www.zaao.lv, sadaļā „Sabiedrības izglītošana”. Konkursu balvu fonds no ZAAO un sadarbības partnera AS “Latvijas Zaļais punkts” ir vairāku tūkstošu eiro vērtībā, tostarp apmaksātas mācību ekskursijas, dāvanu kartes kancelejas preču iegādei un interaktīvi mācību līdzekļi vides jautājumu apgūšanai.

 

Kaspars Zakulis, AS „Latvijas Zaļais punkts“ direktors: „Mūsu kopīgā sadarbība ar mācību iestādēm, veicinot bērnos izpratni par videi draudzīgu rīcību ikdienā, ir labs ieguldījums zaļākā nākotnē. Ir gandarījums turpināt darbu vides izglītības jomā, ja redzams, ka aug atbildīga un veselīgi domājoša paaudze, kas savas zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu pielieto praksē ik dienu un nodod to tālāk savās ģimenēs.”

 

Savukārt licenzētajā bērnu un jauniešu vides izglītības mācību programmā piedāvātās tēmas iekļaujas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību priekšmetos. Programma tiek īstenota ceturto mācību gadu, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem.

 

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas direktores vietniece izglītības jomā Vita Leite: “ZAAO aktivitātēs un konkursos piedalāmies katru gadu, iesaistās arī pirmsskolas grupas. Cenšamies mācību procesā iekļaut zaļās domāšanas tēmas un vides saudzēšanu, jo mēs rūpējamies par skolas vidi gan iekštelpās, gan arī skolas apkārtējā vidē. Dalība šādos konkursos skolēniem dod izpratni par vides saudzēšanu, veselīgu dzīvesveidu, veselīgu pārtiku un kopumā par to, kas veido veselīgu dzīves vidi mums apkārt. Cenšamies padarīt savu dzīvi bez atkritumiem”.

 

ZAAO piedāvātā vides izglītība kopumā ir vērsta uz bērnu un jauniešu līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Izmantojot saistošas izglītošanas formas, tiek piesaistīta bērnu, jauniešu un viņu vecāku uzmanība vides jautājumiem, veidota izpratne par videi draudzīgu rīcību un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī saudzēti dabas resursi, nododot lietoto iepakojumu otrreizējai pārstrādei.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201

Mob.tālr.:26610013

E-pasts: zane.leimane@zaao.lv

Twitter.com/zaao_lv

Draugiem.lv/zaao

Facebook.com/ZAAOwaste

www.zaao.lv