Alojas administrācija

Alojas, Salacgrīvas, Burtnieku un Mazsalacas novadu uzņēmēju aptaujas rezultāti

LogoNo 2015. gada 23.jūlija līdz 23 augustam Alojas novada dome organizēja uzņēmēju aptauju, kurā piedalījās Salacgrīvas, Burtnieku, Mazsalacas un Alojas  novadu uzņēmēji.

Pamatojums šādas aptaujas nepieciešamībai bija:

› Alojas novada uzņēmēju  2015. gada aptaujas rezultāti: 47 % uzņēmēju saskaras ar kvalificēta darbaspēka trūkumu, ko atzīst par vienu no galvenajiem uzņēmuma izaugsmes faktoriem;

› Zināšanas un prasmes, ko jaunieši apgūst izglītības iestādēs nereti ir ļoti virspusīgas un nepietiekamas;

› Mācību programmas sagatavojot reti vai nekad  nekonsultējas ar uzņēmējiem;

› Piedāvātās mācību programmas bieži vien vienādas vai līdzīgas, ne vienmēr atbilstošā kvalitātē;

› Kvalifikācijas celšanas nozīme uzņēmuma un tehnoloģiju attīstības kontekstā;

› Informācijas nepieejamība par prakses iespējām uzņēmumos;

Aptaujā piedalījās kopumā 20 uzņēmēji, kas spēja identificēt un novērtēt sava uzņēmuma vajadzības darbaspēka jomā  skatoties tuvāko piecu gadu perspektīvā.

Aptaujas ietvaros tika lūgts izvērtēt iespēju piedāvāt prakses vietas uzņēmumos. Rezultāti parāda, ka 85% uzņēmēju var piedāvāt kopumā 54 prakses vietas dažādās jomās, tomēr  visvairāk prakses vietas tiek piedāvātas kokapstrādes un mežistrādes jomā – 17.

Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties Uzņēmēju aptauja 23.07.-23.08.2015.

Tuvākajā laikā Alojas novada mājas lapā tiks publicētas pieejamās prakses vietas, dalījumā pa novadiem un jomām, tādējādi nodrošinot jaunietim vai jebkuram citam interesentam vieglāku prakses vietas vai pat darba vietas atrašanu.

Lai papildinātu datu bāzi uzņēmēji tiek laipni aicināti būt atsaucīgiem un apsvērt iespēju piedāvāt prakses vietas savā uzņēmumā, ja šādu iespēju varat piedāvāt  rakstiet Alojas novada domes komercdarbības speciālistei Baibai Birzgalei baiba.birzgale@aloja.lv vai zvaniet tel. 25749131