Aloja

Latvijas Lauku kopienu nedēļa Staicelē

Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru kopāsanākšanu un pieredzes apmaiņu Latvijas Lauku kopienas nedēļas ietvaros, kā arī lai sekmētu 2.Latvijas Lauku kopiena parlamenta darba rezultāta – rezolūcijas – izpratni un tā reālu izmantošanu ikdienā, “Latvijas Lauku forums” aicina piedalīties 3.Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijā “Sadarbība kā ilgstspējīgas izaugsmes pamats”, 14.oktobrī, Staiceles kultūras namā, Lielā ielā 7, Staicelē.

 

Diskusiju laikā iepazīsimies un mācīsimies, stiprināsim esošās un meklēsim jaunas sadarbības iespējas lauku mazo nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu un pašvaldības starpā, lai sekmētu pēc iespējas pilnīgu savas kopienas un reģiona potenciāla izmantošanu un ilgtspējīgu attīstību.

 

Darba kārtība:

12:00 – 16:00

  • praktiskā pieredze – vizīte, iepazīstot Staiceles vēsturisko centru, muzeju un audēju darbnīcu;
  • diskusijas par veiksmīgo un pamācošo pieredzi, kas apvienotas ar siltu ēdienu un dzērienu pauzēm Staiceles kultūras namā;
  • „1 + 1 nav 2, bet 11” jeb sadarbības matemātika – kā atrast sadarbības partnerus no citiem sektoriem (uzņēmējiem, pašvaldības, skolām, NVO, iedzīvotājiem), izzināt atbilstošāko sadarbības modeli un kā īstenot sadarbību, lai sasniegtu vēlamos mērķus;
  • 2020. gada periodā pieejamie finanšu resursi un iespējas, tālākās aktivitātes un sadarbību veicinošas vides priekšnosacījumi.

 

Reģistrēšanās līdz 7.oktobrim ŠEIT: http://ej.uz/fn84