Alojas administrācija

Alojas novada skolēni mācās kopā ar ārzemju studentiem

studeoIzglītības biedrības “Studeo” realizētā starpkultūru dialoga projekta „Kad svešais kļūst pazīstams” ietvaros, sadarbojoties ar Alojas novada vidusskolām, 9.oktobrī norisinājās projekta otrā aktivitāte “Mācāmies kopā.”  Tās laikā 20 Rīgas Tehniskās universitātes ārzemju studentu piedalījās mācību stundās kopā ar Alojas Ausekļa un Staiceles vidusskolu audzēkņiem. Pēc stundām valdīja neviltota sajūsma gan studentu, gan skolēnu vidū. Studenti aizrautīgi stāstīja, kā dejojuši mūzikas stundā 1.klasē, kā mācījušies latviešu alfabētu vai pārbaudījuši savas zināšanas matemātikā. Citi sajūsminājās par literatūras stundas rituālu, vai skolēnu uzdotajiem jautājumiem un interesi angļu valodas stundās. Studenti atzina, ka salīdzinājumā ar savām mācību stundām, kad gājuši skolā, šīs paskrējušas nemanāmi ātri, toties palikšot atmiņā uz mūžu. Mūsu skolēni savukārt tika uzslavēti par svešvalodu zināšanām. Abu skolu skolēni atzina, ka būtu gribējuši vairāk stundas kopā ar viesiem. Bijis interesanti, jo ciemiņi ir no dažādām valstīm: Azerbaidžānas, Indijas, Kamerūnas, Krievijas, Nigērijas, Tadžikistānas, Turcijas un Uzbekistānas. Starpbrīžos notika gan uzbeku studenta Damira klavierkoncerts mazajā skolā, gan e-pastu adrešu apmaiņa, cerams, ka saziņa turpināsies.

 

Pēcpusdienā kopīgi apmeklējām SIA “Aloja-Starkelsen”, kur tieši pašlaik notiek kartupeļu cietes ražošana. Tad Staicelē devāmies izbraucienā ar plostu pa Salacu. Studenti atzina, ka tā esot pirmā reize Latvijā ārpus pilsētas, daži nolēma vasarā atgriezties. Apmeklējām arī Lībiešu muzeju un uzzinājām par Staiceles papīrfabriku.

Paldies visiem, kuri bija iesaistīti pasākuma norisē!

 

Atziņai mums pašiem gribētos atstāstīt indiešu studenta teikto Alojas Ausekļa vidusskolas 8.klasē: viņam teikts, ka viņš braucot studēt uz nabadzīgu valsti, taču atbraucot to viņš nekur neredzot. Līdz ar to viņš arī nesaprotot, kādēļ cilvēki no šejienes tik daudz braucot prom. Latvija taču ir ļoti, ļoti skaista zeme.

 

Vasarā biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse izsludinātajā projektu konkursā “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”  starpkultūru dialoga kategorijā tika apstiprināts arī izglītības biedrības „Studeo” projekts „Kad svešais kļūst pazīstams”. Projektu 100% apmērā finansē Latvijas Republika.

 

Vineta Tiltiņa

Biedrības „Studeo” valdes priekšsēdētāja

Untitled