Alojas administrācija

Literatūras stundas – Alojas pilsētas bibliotēkā

Bibliotēkas darbības viens no pamatuzdevumiem ir rosināt bērnos un jauniešos zinātkāri, lasītprieku un vēlmi bagātināt savu personību, saglabājot interesi par grāmatām un lasīšanu.

 

Domājot par ikvienu apmeklētāju, Alojas pilsētas bibliotēka ik gadus krājumu papildina gan ar visiem vecumposmiem atbilstošām interesantām un pieprasītām grāmatām, gan abonē žurnālus, kā arī jau divpadsmito gadu aicina bērnus un jauniešus kļūt par lasīšanas ekspertiem, iesaistoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

 

Lai pamudinātu uz dotu ierosmi tēmu, satura un daiļdarbu piedāvājuma izzināšanai, bibliotēkā regulāri plauktos izvietojam tematiskas grāmatu izstādes, aicinām pieaugušos, bērnus un jauniešus piedalīties interaktīvos pasākumos, kā arī organizējam tikšanos ar grāmatu autoriem, lai ne tikai iepazītu tuvāk dažādu žanru radītājus – literātus, bet arī daiļdarbus, sevišķi autora interpretācijā un izpildījumā.

 

Oktobra pirmajā nedēļā un šonedēļ Alojas pilsētas bibliotēku kā vietu latviešu literatūras stundām 9., 10., 11. un 12. klasei izvēlējās Staiceles vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Antra Rudzīte: “Tā ir brīnišķīga iespēja, kamēr remonta laikā mācāmies Alojā, mācību stundas organizēt arī pie jums – skolas un pilsētas bibliotēkās, kur ļoti laipni mūs uzņem un gaida. Audzēkņiem patika iepazīšanās ar jaunākajām grāmatām, iestādes piedāvājuma plašais spektrs. Viņi ar prieku novērtēja savdabīgās un regulārās izstādes, mājīgās telpas un bagātīgo bibliotēkas vadītājas stāstījumu. Turpmāk būsim bieži viesi šeit, jo tikai klātesot grāmatai var labi izprast literatūru un ar to saistītos procesus.”

 

Skolēni katrs izvēlējās vairākus daiļdarbus, komentēja to anotācijas, izteicās par māksliniecisko noformējumu un satura piedāvājumu, meklēja atziņas, lasīja fragmentus, pamatoja savas domas par tēmu, uzdeva jautājumus par redzēto un dzirdēto.

 

Ieklausoties jauniešu viedoklī, bibliotēkas darbiniekiem jau allaž kļūst skaidrāks, kāds literatūras žanrs un kāda veida grāmatas ir pieprasītas un rosinošas lasīšanai un kādas mazāk interesē. Paldies skolotājai par iesākto radošo sadarbību, gaidām nākamās tikšanās reizes ar citām klašu grupām.

 

Sarmīte Frīdenfelde
Mairitas Vītolas foto