Aloja

22.oktobrī Vilzēnos notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

LogoUzņēmēji  laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 22.oktobrī plkst. 16:00, PII “Auseklītis” struktūrvienībā Vilzēnos, Braslavas pagastā

 

Darba kārtība:

16:00  PII “Auseklītis “ struktūrvienības Vilzēnos apskate

16:40 Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā

(Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem pieejami Namejā no 19.10.);

17:00 Atskaite no 28.09. Uzņēmēju padomes sēdes

17:10  Citi  jautājumi un ierosinājumi

  • Informācija par grants ceļiem (Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis)
  • Pieredzes brauciens uz Madonas novadu, interesējošie sarunu temati Madonas novada domē u.c. jautājumi.
  • Lēmums par preču zīmes saukli, nolikuma komentāri
  • Informācija no Alojas novada pašvaldības pārstāvju un uzņēmēju komandējuma Moldovā
  • c. jautājumi.

  (Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Baiba Birzgale)

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Baibai Birzgalei tel.25749131

 e – pasts baiba.birzgale@aloja.lv