Alojas administrācija

LIAA paraksta līgumu ar Alojas novada pašvaldību par sadarbību investīciju piesaistē

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Alojas novadā un veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, š.g. 13.oktobrī  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Alojas novada pašvaldība parakstīja līgumu par sadarbību investīciju piesaistē.

 

Līgumu parakstīja LIAA direktors Andris Ozols un Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda.

 

Sadarbības līgums paredz regulāru savstarpēju informācijas apmaiņu un atbalstu investīciju projektu piesaistīšanā un realizēšanā, kā arī paplašina pašvaldības sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem. LIAA savas kompetences ietvaros informēs pašvaldību par atbalsta programmām un attīstības iespējām, kā arī veicinās pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību, sniegs atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā.

 

Šī ir jau trīsdesmit pirmā pašvaldība, ar kuru LIAA paraksta līgumu par sadarbību investīciju piesaistē, LIAA izstrādātās ārvalstu tiešo investīciju piesaistes metodikas „POLARIS process” ietvaros. Izstrādātā metodika paredz ciešāku sadarbību starp valsts, pašvaldības, privātā un akadēmiskā sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, piesaistot investīcijas.

 

Līgumus par sadarbību investīciju piesaistē ar LIAA jau ir noslēgušas ar Valmieras, Jūrmalas, Jēkabpils, Liepājas, Daugavpils, Jelgavas, Aizkraukles pilsētu pašvaldības, Ventspils pilsēta un Ventspils Brīvostas pārvalde, Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Cēsu, Siguldas, Madonas, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Saldus, Bauskas, Dobeles, Mārupes, Gulbenes, Limbažu, Stopiņu, Ropažu, Carnikavas, Alūksnes, Preiļu, Pļaviņu, Kokneses, Ķekavas un Lielvārdes novadu pašvaldības.

 

Latvijas pašvaldības, kas ir ieinteresētas investīciju, tai skaitā arī ārvalstu investīciju piesaistē savā pašvaldībā, ir aicinātas sazināties ar LIAA un noskaidrot iespējas paplašināt savas investīciju piesaistes aktivitātes.

 

Papildu informācija:

LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67039422