Aloja

Muzikāli literāra tikšanās ar autoru Uldi Punkstiņu

7. oktobrī Alojas Ausekļa vidusskolā viesojās grāmatas “Lielā ķeza” autors Uldis Punkstiņš. Autors ar atraktīvu dzejoļu lasījumu un dziesmu izpildījumu uzbūra stāstījumu par brašā Vardulēna Vāka ceļojumu. Autora dzejas stāstījums atskaņās, rādītie krāsainie attēli bija kā padoms, lai mēs saudzīgi izturētos pret dabu, kas ikvienam klātesošajam noteikti lika aizdomāties, vai mēs saudzējam savu apkārtējo dabu, kā mēs uzvedamies dabā, ko varam labu dabai kopā ar draugiem paveikt.

Alojas pilsētas bibliotēkas krājumā tagad ir arī šī jaukā grāmatiņa, kas galvenokārt adresēta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, kurai klāt pievienota Vardulēna nošu burtnīciņa un kompaktdisks ar dziesmu ierakstiem.

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto