Aloja

Iespējas iepazīt eksaktās zinātnes un attīstīt tehnisko jaunradi Alojas Ausekļa vidusskolā

DSC_0073_125.septembrī Alojas Ausekļa vidusskolas un Staiceles vidusskolas skolēni apmeklēja Zinātnieku nakts pasākumus Rīgā. Brauciens mums jau ir tradicionāls (AAV jau piekto gadu no septiņiem), skolēni labprāt un laicīgi paši piesakās, visus pat nevarējām aizvest. Priekšroka bija vidusskolēniem un tehniskās jaunrades pulciņam. Zinātnieku nakts tēma šogad bija „ Gaisma” . Tā kā organizētājas esam matemātikas, fizikas, bioloģijas un ķīmijas skolotājas, tad maršrutu ļoti rūpīgi plānojam, un izvēlamies tādus apskates objektus, kas maksimāli daudz informācijas dod mācību priekšmetu apguvē un profesijas izvēlē.

 

Šogad galveno ekskursiju bijām noorganizējuši uz zinātnisko institūtu „ BIOR” , kas ir vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā. Te strādā 400 zinātnieki, pētnieki, augstas klases eksperti, kuri veic vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā. „ BIOR”  rūpējas par pārtikas drošību, dzīvnieku veselību un vides tīrību.

 

Mums, ietērptiem baltos halātos, bija iespēja iepazīties ar institūta laboratorijām, pat pastrādāt kā laborantiem ar krāsu reaģentiem. Varējām iepazīties ar visām zivju sugām, kas satopamas Latvijā, izzināt noslēpumus, ko atklāj gaisma, vērot neparastus eksperimentus, pildīt prāta spēles, uzklausīt interesantus faktus un praktiskus padomus. Piemēram. Vai dārzeņi paši var radīt gaismu, un cik tad dārzeņu dienā jāapēd? Kādus eksperimentus var veikt, izmantojot ultravioleto gaismu? Vai lasām un mācāmies pareizi apgaismotā telpā? Ko dara baktērijas gaismas ietekmē?

 

Videofilmā ar ekspertes komentāriem vērojām, cik sarežģītas un laikietilpīgas ir papagaiļa nāves cēloņu meklēšanas analīzes.

 

Visi ekskursijas dalībnieki, kuri, protams, līdzdarbojās eksperimentos, saņēma  zinātniskā institūta „ BIOR”  diplomus par zinātniskās sākumskolas absolvēšanu un uzlīmes.

 

Apmeklējām arī jauno Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centru Torņakalnā, visos septiņos tā stāvos bija dažādas aktivitātes skolēniem bioloģijā, ķīmijā, optometrijā. Un trešais objekts mums bija Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultāte Āgenskalnā, kur ļoti krāsaini un uzskatāmi bija vērojami eksperimenti ar gaismām un gaismas izmantošanas iespējas dažādās nozarēs.

 

Skolēniem, kurus interesē tehniskas lietas, jau otro gadu skolā ir iespējas radoši izpausties tehniskās jaunrades pulciņā. Pavasarī mēs startējām Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) izsludinātajā Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades Elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkursā. Mums veicās, mēs ieguvām darba instrumentus un materiālus 250 eiro vērtībā. Pagājušā gadā mācījāmies būvēt reaktīvo, elektro piedziņas un Saules paneļu mašīnu modeļus, kā arī laivu modeļus ar baterijām. Startējām LU Cietvielu fizikas institūta organizētajā Saules kausā. Tagad, pateicoties skolas un novada domes atbalstam, esam tikuši pie Lego robota būves komplekta un jau vairākus uzbūvējuši un programmējuši. Nākošais izaicinājums ir Lego komandas izveide ar mērķi piedalīties arī Lego sacensībās Latvijas mērogā. Tam mums vēl vajadzīgs spēles laukums (galds)- ceram uz labvēļu atbalstu. Tēma šogad ir „ Otrreizēja materiālu izmantošana”.

 

Šajās dienās startējām arī vēl vienā LETERA projektā par divu jaunu robotu komplektu, ko komplektē Tehniskās Universitātes mācībspēki, iegūšanu un pedagoga apmācībām darbā ar tā būvēšanu un programmēšanu.

 

Ja kāds 5.- 10.klases skolēns (ar lielu pacietību un interesi) vēl grib pieteikties darboties- laipni gaidu.

 

Novada Matemātikas metodiskās apvienības vadītāja,

Tehniskās jaunrades pulciņa vadītāja

Sarmīte Mangulsone